Education, Student Life
 • Vyer från Brosundet

 • Vyer från Brosundet

 • De norska fjällen

 • Solnedgång sedd från Fjellstua

 • Solnedgång över fjällen

 • NTNU - The Norwegian University of Science and Technology, Ålesund, Norway

 • Teamwork

 • Planering inför simulering

 • Simulering

 • Simulering

 • Grupparbete, postertillverkning

 • Grupparbete, postertillverkning

 • Posterpresentation för skolan studenter

 • Det obligatoriska gruppfotot

 • Good night Ålesund

Nurses’ Confidence in Medication Administration

April 16, 2019

Medico Nordplus Intensive Week 4th – 8th March 2019 

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU)Ålesund, Norway 

Vi hade möjlighet att delta i en veckas fulladdat program i den vackra staden Ålesund på Norges västkust. Staden är belägen i en fjordrik trakt omgiven av höga fjäll. Ålesund brann helt och hållet ner 1904, men byggdes, under ledning av kejsare Wilhelm II av Tyskland, snabbt upp efter branden. Ålesund är därför i dag en av världens vackraste jugendstäder. Ålesund är känd för sin klippfisk, som alltså är torkad saltad torsk. 94 % av all klippfisk i världen kommer från Ålesund. 

Kursspråket var engelska, men man hörde språk från samtliga deltagande länder (norska, danska, svenska, finska, isländska och estniska). På ett allmänt plan kan man väl säga att veckan var mycket lyckad och lärorik. Från Finland deltog 4 lärare, 7 bachelor– studenter och 3 masters-studenter. Från Arcada deltog Annika Skogster som lärare, en bachelor-student och en masters-student. Kursdagarna var långa, men också intressanta och lärorika. 

Söndag 3.3.2019 

Flyget från Helsingfors-Vanda flygfält startade i tid på morgonen kl. 9:20. Vi flög från H:fors till Oslo och därifrån vidare till Ålesund. Mellan Oslo och Ålesund går flyget över de högsta bergen i Norge, som ligger Jotunheimens nationalpark. Man kunde faktiskt se de högsta topparna från planet. Ålesunds flygplats ligger på en ö en bit från Ålesunds centrum. För att komma till centrum, åker man buss genom två ca. 4 km långa tunnlar, som går under fjordarna. Lutningarna på vägen är 7–8 %, vilket känns väldigt mycket för oss finländare. Väl framme i Ålesund hade vi gott om tid på oss att bekantgöra oss med staden, eftersom kursen började först på måndagen.  

Måndag 4.3.2019 

Kursdag nr. 1. Morgonmålet på hotellet var mycket bra! I god tid före första lektionen hämtade en buss oss från hotellet och förde oss direkt till universitetet. Alla kursdeltagare, förutom de som bodde i Ålesund, var inkvarterade på samma hotell, vilket underlättade logistiken enormt. Även lärarna bodde på samma hotell. Det obligatoriska strulet kom direkt i början på veckan, eftersom en del av deltagarna hade blivit i Oslo pga. flygproblem. Den första dagen presenterade alla deltagare sina förhandsuppgifter som var olika presentationer över strategier/riktlinjer för patientsäkerheten i Norden. Det ordnades olika sociala tillställningar för att lära känna varandra och för att öka samhörigheten. Bachelorstudenterna delades upp i fyra grupper och masterstundenterna blev ledare för varsin grupp. Varje grupp fick ett tema att tänka och arbeta på under veckan. Master-studenterna fick dessutom en egen uppgift att tänka på. De olika teman var: ”Safety Culture”, ”Medication safety in Nursing”, ”Patients perspective” och ”Interprofessional collaboration”. Masterstudenterna skulle också fundera på ”Advanced nurses´ role in promoting safety culture”. 

Tisdag 5.3.2019 

Med måndagens ”lunch” (=en fylld semla) i gott minne, tog vi ett mycket stadigt morgonmål! I Norge äter man tydligen inte lunch i den mån vi känner till, utan man tar ett litet mellanmål i stället. Man börjar sin arbetsdag i allmänhet kl. 9.00 och slutar kl. 15.00, kanske för att man inte orkar jobba p.g.a. hunger? Kursdag nr. 2 började grupparbetena. Alla grupper hade lektioner om alla teman, men grupperna skulle i slutet av kursen presentera en poster om sitt givna tema på den sista dagen för universitetets första-års hälsovårdsstuderande. På eftermiddagen ordnades det simulationer i skolans skillslabMasterstudenterna fick fungera som “facilitator” och dra olika case som man gruppvis byggt upp. Simuleringarna hade en stark betoning på läkemedelsadministrering och säkerhetskultur. Som en avslutning på dagen bjöds det på middag på kvällen. En liten besvikelse kanske var att man bjöd på lax i stället för den världsberömda torsken, vilken vi alltså inte fick smaka på. 

Onsdag 6.3.2019 

Grupparbetena och lektionerna fortsätter hela dagen. Som en spontan uppgift berättades det på morgonen att grupperna skulle göra en video om sitt specifika tema. Målet var att hitta sig själv i roller och reflektera över alla delaktiga i vården, patient, läkare, sjukskötare. Detta orsakade en del utmaningar, dels p.g.a. ovetskap om själva uppgiften, men mest p.g.a. att universitets teknik sade upp kontraktet vid presentationerna. Idéen att göra en video var mycket bra, vi rekommenderar det varmt, men det kräver att någon av lärarna är bekant med tekniken och editeringen.  

Torsdag 7.3.2019 

Eftersom onsdagens videor blev osedda på onsdagen, presenterades de direkt på morgonen. Genast efter det, togs det officiella kursfotot med en otrolig fjällandskapsbakgrund. Nästsista dagen och posterproduktion. Grupperna hade tid till middagen, men i praktiken jobbade alla tills kl. 14.00 med postrarna. Efter det tog bussen oss tillbaka till hotellet för att snabbt lämna kursmaterialen och byte av kläder. På eftermiddagsprogrammet hade de norska studenterna från Ålesund ordnat med ett grillparty uppe på Aksla. Om man Googlar Ålesund, så är bilden man får tagen högst troligt tagen från Fjellstuen i Aksla. Man går till berget uppför 418 trappor. Otroligt vacker plats! Uppe på berget fanns det ”laavun” och grillplatser, som vem som helst får använda. Grillfesten hölls med hotdogs och chips i en molnig och blåsig omgivning. Temperaturen var ca. 5 grader. Efter maten gick de flesta ner tillbaka till staden, förutom de finländska som blev kvar tills elden hade slocknat. Vi mötte också en trevlig norrman uppe på toppen som berättade om staden och omgivningen. 

Fredag 8.3.2019 

Sista dagen! Posterpresentation! Alla grupper presenterade sina posters för första årets studerande vid NTNU. Enligt feedbacken hade alla posters varit intressanta för studerandena och lärarna var nöjda. Före hemresan fick vi ännu fylla i vår egen feedback om kursen. Hemresan började och processen av veckans inhämtade information kunde börja… 

Vad tog vi med oss från kursen? 

Patientsäkerhet, läkemedelssäkerhet och säkerhetskultur är termer som varierar beroende på land och t.o.m. enskilda sjukhus. Olika länder ligger på lite olika nivå angående de praktiska åtgärderna, men vi tror att alla kan lära sig av andra länder och kulturer. 

Vi bör göra mer samarbete med olika servicegivare (t.ex. sjukhus, hemvård, första vård och patienter) för att garantera en säker informationsgång. Det att olika servicegivare använder olika system får inte hindra informationen från att uppdateras. 

I en allt större grad kommer patienter att skötas hemma, vilket betyder att patienterna bör fås med i att garantera säkerheten gällande medicineringen. Med en bra motivering, handledning och kommunikation får vi patienterna själva att delta i sin vård, och därmed underlätta arbetet för både läkare och vårdare. 

I händelse av vårdfel, bör den involverade arbetstagaren tas hand om på ett sätt som inte är beskyllande, utan i stället utreda hur man skall gå till väga för att undvika felet i framtiden.  

Även en god arbetsgemenskap och samhörighet är till godo för att samarbete skall lyckas genom professionsgränserna och att ha förtroende för varandra.  

 

Hilsen fra Norge, 

Torbjörn Gröning, masterstuderande, Arcadatorbjorn.groning@arcada.fi 

Sebastian Tolvanen, sjukvårdsstuderande, Arcada, sebastian.tolvanen@arcada.fi