Events, Projects

Espan lavalla

November 21, 2016

Keskiviikkona 15.6.2016 meillä oli PAD- hankkeen yhteistyötapahtuma FinFami Uusimaa ry:n http://www.otu.fi/ kanssa Espan lavalla. Sää oli tilaisuutta ajatellen mitä mahtavin koska aurinko paistoi. Kiva sää oli saanut ihmiset ulos ja Espalle ja tilaisuudessa esiintyvää Kivelän Kymppi bändiä jäikin kuuntelemaan mukava porukka ihmisiä. Tunnelma oli rento ja bändi esiintyi hienosti.

Bändin esiintymisen lisäksi ohjelmassa oli paneelikeskustelu johon osallistui monipuolinen porukka eri alan ihmisiä. Paneelissa työnantajatahoa edusti K- Ryhmän nuorisotakuukoordinaattori Johanna Kinnunen, nuorten työllistymistä tukevasta toiminnasta Ammattiopisto Luovista oli mukana työhönvalmentaja Riitta Karhapää, ja PAD –hanketta edusti projektin johtaja Jukka Piippo Arcadan ammattikorkeakoulusta. Helsingin kaupunkia tuli edustamaan Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, terveyspalveluista ja sairaanhoidosta mukana oli HUSin ja Vantaan kaupungin mielenterveyssektorin yhteistyökoordinaattori Lauri Kuosmanen, ja Leif Berg, FinFami Uusimaan toiminnanjohtaja, oli mukana yhdistyspuolelta. Tämän lisäksi paneelissa oli myös nuorison edustaja, Fanni-Laura Patanen.

Paneelissa keskusteltiin muun muassa siitä millainen on nuorten psyykkinen vointi tänä päivänä ja miten hyvinvointia voisi tukea. Tilanne on sinänsä erikoinen, koska nuoret voivat paremmin kuin koskaan aiemmin historiassa, ja silti mielenterveysongelmat ajavat nuoria työkyvyttömyyseläkkeelle ennätysmääriä. Paneelissa HUSin Lauri Kuosmanen toi esille, että vaikka palvelujärjestelmä onkin vielä pirstaleinen,  ja oikeanlaista apua voi olla vaikea löytää, on terveydenhuollolla ja sote-uudistuksella nyt suuri vastuu muokata palveluita sopiviksi ja auttaa nuoria. FinFamin Leif Berg tähdensi sitä, miten tärkeää on tukea, ei pelkästään nuorta itseään, vaan myös perhettä ja muita läheisiä. Kaupunginjohtajan mielestä kaupungilla ja koko yhteisöllä on vastuunsa siitä että sen jäsenet voivat hyvin ja että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin.

Mielen sairauksiin liittyvää häpeää on edelleen. Panelistien mielestä häpeä pitäisi saada poistumaan ja Luovista Riitta Karhapää ehdottikin että vertaistoimijoita/kokemusasiantuntijoita otettaisiin enemmän mukaan nuorten kuntoutuspolkuun, ihan jo sairaalahoidosta lähtien.  Tällä tavoin sairastuneet tutustuisivat muihin mielenterveyden ongelmiin sairastuneisiin jotka ovat sinut itsensä ja sairautensa kanssa, ja ovat päässeet omassa kuntoutumisessaan pitkälle. Tämä lisäisi potilaiden toivoa, ja uskoa siihen että tulevaisuudessa on monia erilaisia mahdollisuuksia myös heille. Luovi on tehnyt työtä nuorten työllistymisen eteen antamalla henkilökohtaista ohjausta työhönvalmennuksen keinoin. Johanna Kinnunen kertoi että Keskon oman nuorisotakuu -hankkeen tiimoilta on työllistetty suuri joukko alle 30 vuotiaita nuoria. Kokemusasiantuntija Fanni-Laura Patanen painotti avoimen keskustelun tärkeyttä psykiatrisista sairauksista, jotta ihmisten tieto lisääntyisi ja tätä kautta ennakkoluulot ja häpeä poistuisi. (Kokemusasiantuntijuudesta vielä terminä sen verran, että se tarkoittaa henkilöä, jolla on omakohtainen kokemus sairastumisesta potilaana tai läheisen ominaisuudessa, ja joka on kouluttautunut kyseiseen tehtävään)

Paneelissa keskustelu kävi vilkkaana ja ainakin paneelia seuranneena aika tuntui loppuvan kesken. Tuli tunne, että juuri kun päästiin keskustelussa hyvään vauhtiin, panelisteille esitettiinkin viimeinen kysymys. Juontajat Vilma Maanpää PAD- hankkeesta ja Markus Raivio Sosped -säätiön Nuorten kulttuuripajasta, kysyivät panelisteilta mitä konkreettista he aikovat tehdä nuorten hyvinvoinnin eteen. Tuli monia hienoja vastauksia, mutta yhteisinä teemoina oli: nuorten parissa toimimisen jatkaminen, sekä työn kautta että vapaa-ajalla, avoin keskustelu, ihmisten kohtaaminen sekä läheisten huomioiminen. Tärkeää olisi myös pitää itsestä huolta että jaksaa auttaa muita.

Tapahtuma oli rento ja paneelissa puhuttiin tärkeistä aiheista. Paneelin lopuksi Fanni-Laura esitti oman kauniin runonsa.

Paneelissa Jukka pyysi yleisöä miettimään omia asenteitaan mielenterveyspotilaita kohtaan. Tämä on asia, mitä varmasti jokaisen meistä pitäisi joskus pysähtyä miettimään. Samoin voisimme kysyä itseltämme: ”Mitä minä voisin tehdä, että nuoret voisivat paremmin?”

Kiitos Kivelän Kymppi -bändille hienosta esityksestä, sekä paneelisteille osallistumisesta,  ja ajatuksia herättävistä kommenteista. Kiitokset vielä myös tapahtuman ihanille juontajille tapahtuman läpi viemisestä,  FinFamin Kohtaamon Kata Raiviolle hienosti onnistuneesta yhteistyöstä, sekä tietysti yleisölle osallistumisesta. Kiitos myös Goodio https://goodiochocolate.com/ ihanasta suklaasta.