Student Life

CV paja

November 28, 2016

Tervetuloa mukaan, juuri sinä!

Tämänkertaisessa CV-työpajassa PADin Riikka kertoo siitä, miksi kuva on CV:ssä tärkeä, tai millaisia kuvia ei kannata laittaa mukaan ollenkaan. Riikka on vastaanottanut paljon työhakemuksia ja tilaisuu- dessa voidaan jutella siitä, millaisia asioita CV:ssä kannattaa mainita. Riikan kanssa voi myös keskustella kaikenlaisista työnhakuun liittyvistä kysymyksistä.

Paikalla on mahdollisuus otattaa ammattivalokuvaajalla itsestä edustava kuva liitettäväksi CV:si. Valo- kuvaaja Paula myös kertoo siitä, miten media-alalla voi pärjätä ja mitä hän on ottanut huomioon, kun on valinnut nuoria työharjoitteluun.

Tarjoamme myös pientä purtavaa, joten ilmottauduthan, että osaamme varata sopivasti tarjottavaa.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: padprojekti@gmail.com (Tilaisuuteen on vapaa pääsy)

Tervetuloa,

Riikka Nieminen, kokemusasiantuntija PAD-hanke

PAD-projekti (Positive Attitude Development) pyrkii yhteistyössä Tallinnan yliopiston kanssa parantamaan mielenterveyshäiriöitä sairastavien työllisyyttä ja pääsyä työmarkkinoille, sekä vähentämään sosiaalista syrjäyty- mistä ja leimautumista parantamalla yhteiskunnan asen- teita kohderyhmään kuuluvia kohtaan.

Järjestämme muun muassa toritapahtumia julkisilla paikoilla yhdessä opiskelijoiden, kokemusasiantuntijoi- den, sekä kohderyhmään kuuluvien kanssa keskustellak- semme kansalaisten kanssa ja saadaksemme positiivisen asennemuutoksen aikaan.

Keskiviikkona 7.12.

klo 16:30-18:00

Events