Projects

Curriculum Vitae

October 25, 2016

PAD-projekti järjesti 4.10 nuorille CV-pajan. CV tulee latinan kielen sanoista Curriculum Vitae, joka suoraan käännettynä tarkoittaa ”elämäni kulku”. Käytännössä CV tarkoittaa asiakirjaa, jolla esimerkiksi työnhakija esittelee itsensä, koulutuksensa, työkokemuksensa ja erityisosaamisensa mahdolliselle työnantajalle.

Pajan puhujana oli Tiia Willman, joka on Empore-firman liiketoimintajohtaja myynnin ja asiakaspalvelun rekrytoinnissa. Pajassa käytiin läpi työnhakua: millaista työtä hakea, miten kirjoittaa hyvä CV, miten vapaa hakemus kirjoitetaan, mitä se sisältää ja miten valmistautua työhaastatteluun. Lopuksi osallistujat saivat kysyä vapaasti kysymyksiä, josta syntyikin antoisa keskustelu.

Kun mietitään, millaiseen työhön haluaisi ja voisi hakeutua, on hyvä miettiä mikä motivoi itseä ja missä näkee itsensä 5 vuoden kulutta. On hyvä yrittää ”laittaa jalkaa oven väliin” kun on työharjoitteluissa. Jos tuntee työpaikalla olevia ihmisiä, voi yrittää heidän kautta saada jonkinlaista kontaktia paikkaan. On myös hyvä hyödyntää kaikki osaaminen työnhaussa.

Tiia Willman kertoi, että hyvä CV sisältää henkilötietojen ja kuvan lisäksi kaikki työkokemukset, työharjoittelut mukaan lukien. Loppuun pitää rohkeasti kirjoittaa muusta osaamisesta ja tämä osa voi sisältää oikeastaan mitä vain.

Vapaassa hakemuksessa on hyvä tuoda esille, miksi juuri kyseinen työpaikka kiinnostaa. Jos epäröi mitä hakemukseen voi kirjoittaa, kannattaa rohkeasti soittaa suoraan työnantajalle ja kuulostella, minkälainen ihminen on vastaanottamassa hakemusta. Näin voi myös paremmin valmistautua työhaastatteluun.

Haastattelussa on hyvä tuoda esille oma motivaatio ja kysyä, millaisia tavoitteita kyseisellä työpaikalla on. Haastatteluissa kysytään usein työnhakijalta kehityskohtaa, joten ne on hyvä miettiä etukäteen ennen haastattelua. Puhelinhaastattelut lisääntyvät nykyisin jatkuvasti. Niihin Willman antoi hyväksi neuvoksi nousta aina seisomaan puhuessa: silloin kuulostaa pirteämmältä ja kiinnostuneemmalta.

CV-pajan lopussa osallistujat esittivät kysymyksiä. Entä jos on ollut työelämästä jonkin aikaa poissa mielenterveysongelmien takia? Mitä CV silloin sisältää ja voiko ja kannattaako kertoa mielenterveysongelmista avoimesti. Mielenterveysongelmat voi kääntää vahvuudeksi: ihminen vahvistuu tervehdyttyään esimerkiksi masennuksesta. Todettiin myös, että työnhaku on valitettavasti raakaa peliä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lain mukaan työhaastattelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta kysyä, mikä on työnhakijan terveydentila. Työnhakuun eivät myöskään kuulu hakijan henkilökohtainen elämä, ei terveys sen enempää kuin esimerkiksi perheenlisäyksen suunnitelmat.

Kuva: Uranus.fi