Education, Student Life
  • Meningen med plastpåsen? Vi återkommer till detta senare...

Vadå Ergoterapi?

March 4, 2015

+10

Jag heter Teea Nurminen och studerar andra året Ergoterapi. Jaa precis, ergoterapi. Vadå?

Detta är frågan som alla vi ergoterapi-studeranden (jaa jag är fräck och generaliserar till oss alla) hamnar ut för att svara på nu som då. Vad är ergoterapi? Vad gör en sån? Var arbetar de? Många som kanske har en liten tanke om vad det kan vara, utan att desto mera varit i kontakt med en, brukar förklara om arbetsställning och rätt höjd på stolar och kanske pausgymnastik och så…Hmm….

Jag är för tillfället på praktik under handledning av en socionom. Bland annat detta har lett till att jag själv måste hela tiden fundera på vad det egentligen är som jag borde hålla på med, vad hör till en egoterapeut, vad inte och i så fall varför? Inte lätt.

Den handledning jag fått av lärarna under praktikerna, egna reflektioner under tidigare skrivarbetenas gång och otaliga timmar av diskussioner med klasskompisarna vid lunchbordet har gett mig en hel del Ahaa!-upplevelser. Därför ville jag börja blogga, för att försöka samla ihop alla dessa tankar.

Tillbaka till frågan, vad är ergoterapi?

Kärt barn har många namn, heter det. Ergoterapi på svenska, Toimintaterapeutti (toiminta=aktivitet) på finska, Occupational therapist (occupation=aktivitet) på engelska. I Sverige heter det arbetsterapeut. Av någon orsak har inte det svenska språket riktigt klart för sig vad vi gör… Anyway…

Det finns inget enkelt sätt att förklara vad en ergoterapeut gör, så det finns inte heller skäl att sucka åt andra som inte vet vad det är. Jag upplever att många som studerar ergoterapi vet inte det heller själva, varken när de börjar eller när de är färdiga med sina studier. Det fina med vårt yrke i mina ögon är just att det är så brett (på gott och ont) gällande vad allt vi gör, med vem vi gör, var vi gör och varför. Poängen här är att GÖRA. Vår huvudfokus är alltid på görandet, det vi säga på aktivitet.

Aktivitet. Aktivitetsförmåga. Aktivitetsrepertoar. Aktivitetsanalys. Aktivitetsdeprivation. Aktivitetsområde. Osv.

Väldigt kort sagt: Vi fokuserar på personens aktiviteter som personen av en eller annan orsak, har eller inte har kunnat tidigare som nu vill eller behöver kunna igen eller lära sig kunna lika som tidigare eller på annat sätt. Och allt som hör till den processen runt omkring. Eller hur?

Som sagt, det är inte en simpel sak som jag tänkte berätta om, trots att vi också får höra kommentarer om att “vem som helst kan koka kaffe med en klient” och “att klippa och limma är ingen terapi”. För en person som inte vet om allt det viktiga som finns bakom tanken att “bara koka kaffe tillsammans” kan det verka helt konstigt. Att ha plastpåse på huvudet kan verka meningslöst (som på bilden) tills man hittar mening i det.

Därför skriver jag om ergoterapi. För att lite grann öppna upp hur vi tänker i våra speciella banor. Lite för att, tro mig, det tar minsann 3½ år (och ännu mera) för att lära sig och förstå allt så att man verkligen kan använda den kunskapen på ett terapeutiskt sätt. Men ack vad det är värt det!