Alumni, Events

Välkommen på alumnträff för socionomer!

October 11, 2016

Socionomutbildningen på Arcada fyller 20 år och nu bjuder vi in till alumnträff för alla som fått sin socionomutbildning hos oss.  Denna träff är till för både er som studerat på Sturegatan och för er socionomer som studerat här på Arabiastranden. Träffen hålls som en ”after work”-tillställning tisdagen den 25 oktober kl. 17:00.  Idén är att socionomerna får möjlighet att träffa sina tidigare lärare och studiekamrater. För Arcada är det viktigt att hålla kontakt till socionomer i arbetslivet. Vi kan utbyta erfarenheter med varandra, diskutera vad som är aktuellt just nu, knyta nya kontakter till andra socionomer, diskutera praktikplatser för socionomstuderande mm.

Lärarna på det sociala området deltar i träffen och ser fram emot att få träffa socionomer från fältet och höra om era erfarenheter. Vi bjuder på något att äta och lite program. Programmet består av ett inlägg med socialpedagogiskt perspektiv av Pol.dr. Elina Nivala som är universitetslektor i socialpedagogik vid Itäsuomen Yliopisto i Kuopio. Elina är en av de ledande sakkunniga inom socialpedagogiken och dessutom ordförande för den Socialpedagogiska föreningen i Finland. Hon har många publikationer inom området. Vår Arcadaalumn, socionom Christel Isberg, medverkar också med en hälsning. Vi avslutar med mingel och mat. Anmäl dig via den här länken, tack!

Alla socionomer är varmt välkomna till vår första alumn-kväll  för socionomer, med inspiration, mingel, dialog  och engagemang!

/Hälsningar från lärarkåren på socionomutbildningen genom lektorerna Arla Cederberg och Rut Nordlund-Spiby