Education

Socialpedagogisk handlingskompetens

March 8, 2015

+4

I och med att socionomutbildningen har en ny läroplan är det många kurser som kört igång dett år, så är även denna kurs, Socialpedagogisk handlingskompetens. I denna kurs är utgångspunkten ett konkret projekt som basgrupperna skall planera, genomföra och utvärdera. Innehållet i projekter får basgrupperna välja själv samt vilken brukargrupp de väljer att ordna projektet för. Huvudpoängen med projektet är att basgrupperna skall ordna en aktiverande aktivitet för någon brukargrupp. För att inspirera basgrupperna med olika sätt att ordna aktiverande aktiviteter erbjuder vi fyra olika färdighetsträningar inom olika områden Musik med Ingmar, Lek och kreativitet med Bettina och Rut, Drama med Elisabeth och Hantverk som stöd för kreativitet med mig, Erica.

Hantverk som stöd för kreativitet är alltså vad jag har undervisat första årets socionomstudenter i. Jag hade valt att ha sex stycken stationer med olika hantverk som studenterna basgruppsvis provade på.  De olika stationerna var: Skapa med hobby-deg, luffarslöjd, göra en ljuslykta av en konservburk, måla med vattenfärger, virka med fingrarna och origami. Så här såg det ut när basgrupperna 1-3 hade Hantverk som stöd för kreativitet fredagen den 27.2.2015.

//Eric,a student vid Åbo Akademi som auskulterar och praktiserar för yrkeslärarbehörighet vid Arcada under hösten 2014 och våren 2015