Education, Events

PBL-nätverket träffades på Arcada

October 17, 2016

+1

PBL-nätverket har haft sin 19e nätverksträff som hölls den 13-14 oktober på Arcada i  Helsingfors. Nätverket finns till för Problembaserat lärande inom högre utbildning för lärare, studenter, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare. De ca 30 deltagarna kom från olika universitet och högskolor i Sverige som använder PBL som pedagogisk idé. Både lärare,  studenter och utbildningsplanerare deltog. Nätverkets huvudsakliga syfte är att främja samverkan och erfarenhetsutbyte när det gäller genomförande och utveckling av PBL inom högre utbildning.

Temat för denna träff handlade om hur vi kan trigga igång lärandet, och hur den ultimata utgångspunkten/scenariet/triggern kan se ut.  Tre av Arcadas socionomstuderande bidrog med ett värdefullt inlägg om sina egna erfarenheter gällande utgångspunkter som på ett kreativt sätt bidragit till deras lärandeprocess. Största delen av nätverkstiden användes för arbete i basgrupper. Dessa basgruppsträffar var som vanligt mycket givande och gav många nya idéer och tankeställare. Slutsummeringen på fredagen sammanfattades med fyra ord, nämligen samverkan, tankeställare, möten och delaktighet.

Socionomutbildningen på Arcada har jobbat med PBL som bärande pedagogisk idé i 20 års tid och har glädjen av att vara en del av detta kreativa nätverk sedan PBL-nätverksstarten för 10 år sen.

/Bettina Brantberg och Rut Nordlund-Spiby