Education, Events

Nordiskt PBL-nätverk besökte Arcada

May 31, 2013

Problembaserat lärande (PBL) är den bärande pedagogiska idén som socionomutbildningen vid Arcada bygger på. Från vecka ett, är de blivande socionomerna indelade i basgrupper på max. 8 studenter och en handledare. Basgruppsarbete utgör basen och navet i studenternas arbete under hel a studietiden.  Utöver detta finns bl.a. föreläsningar, färdighetsträning, studiebesök, seminarier, självstudier och praktik på agendan. PBL utgår från att studenterna i basgrupperna tar sig an verklighetsanknutna utgångspunkter som de sedan bearbetar och fördjupar så att kunskapen kan befästas och professionaliteten växa fram. Kopplingen till arbetslivet är hela tiden närvarande.

Den pedagogiska personalen som jobbar med socionomprogrammet har i många år haft glädjen att vara del av ett, till att börja med rikssvenskt, PBL- nätverk för högskolor och universitet som valt PBL som pedagogisk riktlinje. Nätverket har så småningom övergått att bli samnordiskt då också en dansk högskola kommit med. Träffarna har hittills alltid ordnats i Sverige, där värdskapet har cirkulerat mellan universiteten och högskolorna. Nu var det dags att vidga vyerna ytterligare med besök i Finland på Arcada.

Dagarna inleddes med rundvandring och nätverksdeltagarna fick bekanta sig med allt från Film&TV till en simulerad förlossning i Simuleringsstudion.

På kvällen blev det PBL-pub, något som vid det här laget redan blivit tradition. Glada återseenden och fin samhörighet präglade stämningen. Dessutom kom vi in i stämningarna för följande dags arbete med hjälp av skapande lekfullhet där PBL, dokumentation och handledning stod som tema. Vi lät dikter födas, tidningspapper smulas sönder och händer smörjas och vårdas. Vi kastade oss in i fiktion för att återkomma till verklighet.

Fredagen, den egentliga nätverksdagen, bestod i sin tur av inspirerande möten i basgrupper och ivriga samtal och meningsutbyten i gruppen.  Att dokumentera är viktigt. Att dokumentera kan ske på så många plan, det kan vara ett fotografi som säger mer än 1000 ord, men det kan också vara en vetenskaplig text som bjuder på kritiskt tänkande och analys. Nätverket behöver en hemsida, som redan är under arbete, där pedagogiska idéer och erfarenheter kan utbytas. Nätverket gick också in för att anta utmaningen att komma med texter till den nya tidskriften Högre utbildning (http://hogreutbildning.se/) som skall utkomma med ett temanummer om PBL år 2015. Nästa gång träffas vi i Uppsala och då blir det skrivarverkstad. Den samlade erfarenheten är nämligen stor!

Och vilka var de brännande frågorna som nöttes utöver det egentliga temat:

– Hur vet vi att högskoleutbildning kommer att locka framtidens ungdomar?

– Hur vet vi att de inte väljer attraktiva kortkurser i stället?

– Hur får vi pedagogiken att hinna fatt de ungas verklighet med sociala medier, världen som spelplan och telefonen som enda anteckningsblock?

– Vad har PBL att erbjuda mitt i allt detta?

Vi har en hel del jobb att göra. En del har vi redan gjort. Som en av Arcadas studentrepresentanter som deltog i nätverksträffen utryckte det: ”Jag har fått en hel del aha-upplevelser och jag ser nu vilket stort jobb som ligger bakom det vi gör”.

/Bettina Brantberg, lektor