Education, Projects

Masterstudenter handleder bachelorstudenter digitalt

February 7, 2017

+4

Som ett försök har Arcada erbjudit mastersstudenter en valfri kurs i digitalt teamledarskap. Det handlade om att masterstudenter fungerade som basgruppshandledare för ergoterapi- och socionomstudenter på bachelornivå. Kursen ”människans utveckling ur ett livscykelperspektiv” som de ca 75 bachelorstudenterna deltog i,  genomfördes till stora delar som en nätkurs. Studenterna var indelade i tio basgrupper och varje masterstudent hade två egna grupper att ansvara för, med 8-9 studenter var. Kompetensen som masterstudenterna erhöll av den här kursen kan sammanfattas så här:

Efter avklarad kurs kan studenter med start i PBL som pedagogiskt förhållningssätt utveckla ledarskapskompetens kring digitalt teamarbete där den vuxna människans lärande är i centrum.

Basgrupperna arbetade på nätet och handledarna, d.v.s. masterstudenterna,  fungerade som stöd både för grupprocesserna men även för enskilda studenters lärprocesser. Att enbart träffas via nätet är inte alltid lätt och så här säger Linda Westerberg:

”Man kan se att det finns skillnader i digital handledning jämfört med traditionellt basgruppsarbete där man träffas och diskuterar fysiskt ”här och nu” gällande kommunikation. I den första formen av basgruppsarbete kan man diskutera kring och behandla utmaningar och fenomen och genom verbalt och non-verbalt medan i det digitalt basgruppsarbete och handledning inte finns samma möjligheter till kommunikation.”

Samtidigt är arbete på nätet flexibel och har flera fördelar, Linda fortsätter:

”Styrkan ligger dock i den digitala formen att alla kan delta i diskussion när man vill, på studentens egna villkor. Detta ger i sig en större flexibilitet för studeranden och beaktar studentens individuella situation bättre.”

Att mastersstudenter kopplas in på utbildningen på bachelornivå har fördelar utöver uttalade mål och kursplaner. För bachelorstudenterna blir det i bästa fall ett tillfälle att komma närmare arbetslivet i och med att masterstudenterna vanligtvis studerar vid sidan av sina jobb och har en stark arbetslivsförankring. För masterstudenterna blir kursinnehållet något helt annat då de konfronteras med grupper som på riktigt skall ledas och handledas. Att jobba med fiktiva fallbeskrivningar eller höra och läsa om handledning, digitala verktyg eller ledarskap på en föreläsning eller i en text är en sak, att få prova på är ännu bättre. Vi lärare ser stora möjligheter i att utveckla konceptet ytterligare.

För Arcada var det här försöket unikt. Med tanke på framtiden vet vi nu, efter feedback från i synnerhet bachelorstudenterna, att vi behöver lägga mer fokus på att möjliggöra för basgrupperna att lära känna sina handledare bättre i början av processen. Vi behöver satsa på presentationer och träffar (antingen fysiska eller virtuella) mellan gruppen och handledaren som bara har som syfte att synliggöra var och en för varandra.

Vad får då en masterstudent att välja en valfri kurs som denna? Eva Edgren skriver:

”Det gäller att gå utanför sin bekvämlighetszon.

…om jag skulle göra det här en gång till tror jag att jag skulle vara lite modigare och blanda mig mer i diskussionen, allt för att stöda de studerandes lärande.”

Anne Lindholm är inne på samma spår:

” Jag upplever att jag i själva rollen som handledare blev mera insatt och intresserad och mognare i rollen. Rollen som handledare genomfördes på ett för mig annorlunda sätt och det var att tolka olika situationer och hur hantera dem på ett bra sätt. Det var att ta ställning till olika situationer, vilket jag kanske ibland kunde ha varit aktivare i.”

Camilla Nyberg är också glad att hon anmälde sig till kursen:

”…jag är lycklig för att jag hoppade med på denna valfria kurs vilket gav mig många nya tankar, idéer om att vara ledare och handledare…”

Mia Forss och Bettina Brantberg