Education

Linda auskulterar på socionomutbildningen!

September 6, 2013

+1

Linda Wickholm är 24 år och studerar till yrkeslärare vid Åbo Akademi i Vasa. Hon är pedagogie magister i grunden och går nu en didaktisk utbildning avsedd för lärare vid yrkeshögskola, yrkesläroanstalt och fritt bildningsväsende. Utbildningen omfattar 60 sp och ger tillsammans med lagstadgad examen och arbetserfarenhete Linda behörighet att jobba som lärare på alla utbildningsstadier.
Linda berättar att pedagogisk handledning är det som i första hand intresserar henne och hon tycker det är intressant att få auskultera på socionomutbildningen och därmed bli bekant med PBL (problembaserat lärande). Idag höll Linda sin första föreläsning om gruppdynamiska processer för de nya socionomstudenterna. Hon säger att det kändes spännande och nu ser hon fram emot att också få handleda studenterna i mindre grupper, i det som inom PBL kallas basgruppsarbete.
Linda kommer att vara i huset åtminstone fram till slutet av oktober.