Education, Student Life

Julen är nära när Sigmund Freud och Lev Vygotsky kommer till Arcada

December 20, 2018

Man vet att julen är nära när kursen Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv har sitt slutseminarium. Det är socionom- och ergoterapistudenterna som knyter ihop en 5 sp kurs med ett seminarium där de stora tänkarna och förebilderna inom utvecklingspsykologi träffas i en paneldiskussion. Där har vi Freud, Piaget, Mahler, Stern, Jung, Bronfenbrenner, Vygotsky med flera, som tillsammans med sina team träffas för att argumentera kring sex olika påståenden, börjande från ”Allt är mammas fel – din barndom styr hela ditt liv”. Det blir inte tyst i salen när ”herrarna” och den ena ”damen” kommer igång. Det var inget undantag i år. Dramatiken var påfallande då Jung konfronterade Freud och påminde honom om deras sista arbetsresa tillsammans som gjorde att kontakten dem emellan bröts.

Att alla ca 80 studenter träffas face to face är en raritet i den här kursen som gått nästan helt online. Kursen är uppbyggd enligt PBL (problembaserat lärande), liksom de flesta kurser inom socionomutbildningen. Det är bara det att den här gången kommunicerar studenterna i sina basgrupper på Itslearning i stället för på basgruppsträffar på Arcada. Varje vecka under sex veckors tid har en ny trigger öppnats och grupperna har brainstormat, definierat problem och hittat frågeställningar som de besvarat. Varje basgrupp har haft en handledare som stöttat, utmanat och hjälpt till att strukturera arbetet. En del av handledarna är masterstudenter som övar digitalt teamledarskap på det här sättet. Genom att handleda bachelorstudenter får de möjlighet att inom en kurs reflektera över ledarskap, digitala miljöer och handledning.

Den här kursen är unik med många olika moment. Utmaningen ligger i att skapa gruppanda och få grupperna på 7-8 studerande att fungera som team som stöder varandras lärande. För många lyckas det bra, andra får kanske jobba lite mera. Idag var dock alla eventuella utmaningar glömda då panellisterna kastade sig in i debatten och igen en gång skapade ett fint seminarium att minnas.

Bettina Brantberg, examinator för kursen människans utveckling ur ett livscykelperspektiv