Cooperation, Education

Inspiration i Linköping: PBL-nätverk och simulering – Tre små lärare ute och cyklar

June 1, 2017

Tre lärare från Arcadas socionomprogram reste till Linköping i maj 2017 för att delta i PBL-nätverksträffen den 18-19 maj. Vi ville samtidigt passa på att bekanta oss med enheten Clinicum vid Linköpings universitet. Resan var möjlig att göra inom ramen för Erasmus lärarutbyte.

I Linköping bekantade vi oss först med Simuleringsenheten Clinicum. Enheten fungerar inom den medicinska fakulteten, men i diskussionerna med enhetschefen Anne-Christine Persson hittade vi snabbt beröringspunkter till socionomens arbetsfält. Ann-Christine berättade hur man använder simulering som ett sätt att i en trygg miljö konkret få öva på olika situationer som man senare, t.ex. under praktik och arbetsliv förväntas kunna hantera. Simuleringen fungerar som en del i den problembaserade läroprocessen, och man är noga med att göra situationerna så verklighetstrogna som möjligt. Man involverar bl.a. simulerade och proffspatienter/klienter för att studenterna ska få öva sig i att hantera vissa konkreta situationer. Klienterna hade fått en kort utbildning av en dramapedagog för att kunna leva sig in i rollen så bra som möjligt. Situationer som handlar om bemötande, kartläggningssamtal, professionellt förhållningssätt tex vid konflikter och kriser kunde vara områden som kunde vara intressanta att simulera från socionomens perspektiv.

De följande två dagarna, 18-19 maj, deltog vi i PBL-nätverkets träff. Nätverket är grundat för lärare, studenter, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare, främst från rikssvenska universitet och högskolor. Också Arcada deltar aktivt i nätverket, och  PBL-nätverket träffades förra gången i Arcada i oktober 2016. PBL nätverkets huvudsakliga syfte är att främja samverkan och erfarenhetsutbyte när det gäller genomförande och utveckling av PBL inom högre utbildning.

Tema för nätverkets träff denna gång var “organisation av PBL och basgruppsarbete utifrån nya förutsättningar och möjligheter i en digital värld”. Denna gång samlade träffen ca 35 deltagare, som tillsammans på basen av korta anföranden diskuterade och delade erfarenheter kring lärande i nätbaserade och blandade lärmiljöer, digitala verktyg och pedagogik.

Aktuella frågeställningar som många tampades med handlar om hur studenterna ska känna sig delaktiga i universitetens ofta slutna digitala plattformar. Beställningen att vidareutveckla digitala lösningar var bekant för de flesta deltagare, samtidigt som många förhöll sig kritiskt till snabba och ensidiga lösningar. Studentrepresentanten lyfte upp att vi kan ha hur fina tekniska lösningar, som helt, men det som är avgörande för studentens motivation är den inspirerade och involverande läraren!

Pedagogiska samtal fördes inte bara inom universitetets väggar. Vi lånade bl.a. hotellets cyklar och bekantade oss med staden. På torsdag kväll njöt vi av sommaren på båten Esperanza där det visade sig att vissa av nätverkets medlemmar har många strängar på sin lyra (i detta fall gitarr).

Detta år är ett jubileumsår för PBL-nätverket. Detta firas i Linköping på hösten 2017!

/Eivor Söderström, Ingmar Sigfrids och Bettina Brantberg