Alumni, Events

Gemenskap på socionomernas första alumnträff

October 28, 2016

+2

Socionomutbildningen startade för 20 år sedan i Finland och även på Arcada.  Ett utmärkt sätt att fira detta var att ordna den första alumnkvällen för socionomer, som studerat antingen redan på Sturegatan och/eller här på Arabiastranden.  Träffen hölls på Arcada tisdagen den 25 oktober som en ”after work” sits. Vi var omkring 25 personer som var samlade till träffen bestående av socionomer, lärare och studerande på Arcada.

Det var en trevlig och avslappnad atmosfär med en livlig diskussion under kvällen. Vår inbjudna gästtalare Elina Nivala, pol.dr. och lektor i socialpedagogik från Itäsuomen Yliopisto inledde diskussionen med ett inlägg om socialpedagogisk arbetsorientering. Hon belyste det med hjälp av tre olika roller/karikatyrer som kan förekomma i en socialpedagogisk orientation; teknikern, medmänniskan och världsförbättraren samt hur dessa kan kopplas till den socialpedagogiska värdegrunden som består av gemenskap, dialog och pedagogiska relationer. Samtidigt är det viktigt att förstå att systemet ofta tvingar oss att jobba som tekniker trots att de typisk socialpedagogiska arbetssätten representeras av medmänniskan och världsförbättraren. Nivala påminde oss om att det är bra att fundera på vad det är som styr vårt arbete och vilka syften vill vi sträva efter.

Kvällen fortsatte med mingel och mat och ivrig diskussion. Dialogen leddes av alumnen Christel Isberg och det var intressant och givande att höra om alumnernas arbetserfarenheter. Vi hade även möjlighet att diskutera samarbete kring praktikplatser, praktikhandledning och möjligheter till framtida samarbete genom möjliga uppdrag till projekterade examensarbeten.

Det var en trevlig och lyckad kväll och vi ser fram emot flera träffar i framtiden!

/Rut Nordlund-Spiby, Arla Cederberg och Bettina Brantberg