Education, Student Life

Auskultant Erica här Hej!

March 6, 2015

+3

Sedan den 27 augusti 2014 har jag varit auskultant här inom det sociala området och någon av er studenter har säkert sett mig här i Arcada. Men vad innebär det att vara auskultant? I mitt fall betyder det att jag i samband med mina studier till yrkeslärare vid Åbo Akademi i Vasa skall praktisera ett visst antal timmar inom det området jag blir lärare i. Som auskultant så sitter man med på föreläsningarna, basgruppsträffarna och seminarier och följer med undervisningen. Då jag auskulterar utgår jag från Makvis som är en förkortning av motivation, aktivering, konkretisering, visualisering, individualisering och samarbete. Sedan studerar jag hur läraren som håller föreläsningen eller handleder basgruppen använder sig av dessa ovan nämnda begrepp. Jag tittar på tips och idéer och funderar på om jag kunde använda samma metoder eller hur jag skulle tillämpa metoden.

Jag brukar säga att kärt barn har många namn för jag kallar mig själv praktikant här på Arcada då denna kurs i mina studier heter praktik 1 och praktik 2 men här på Arcada kallas jag till auskultant. Förutom då att jag följer med andra lärare så har jag också undervisat. Jag har hållit både föreläsningar och handlett basgruppsarbete. Alla kurser jag har varit involverad i har hört till första året socionomstudier. Att praktisera och auskultera här på Arcada har varit mycket givande och jag har lärt mig mycket. För att nämna några har jag fått en inblick hur det är att arbeta som lärare på Arcada och i en yrkeshögskola, lärt mig om PBL och hur man handleder basgrupper som arbetar med PBL, fått en inblick hur jag fungerar som lärare, haft många intressanta diskussioner med er studenter men också med kollegerna som sitter i block B4. Mina båda praktiker har gett mig mera än vad jag hade trott och jag har stortrivts här på Arcada.

//Erica, student vid Åbo Akademi som auskulterar och praktiserar för yrkeslärarbehörighet vid Arcada under hösten 2014 och våren 2015