Alumni, Education

Alla har inspirerande jobb!

January 23, 2017

Fredagen den 20 januari var en stor dag. Auditoriet och därefter Stora torget i Arcadahuset fylldes av festklädda människor som skålade i skumvin, stolta föräldrar och vänner trängdes i vimlet med nyutexaminerade alumner och glada lärare. Nya socionomer fanns också representerade. På bilden ser ni Oskar, Ronja, Oona, Julia, Louise, Matilda och Emma som alla fått sin socionomexamen under hösten 2016 från Arcada. Glädjande är att alla har inspirerande jobb inom det sociala område, en del inom dagvården som barnträdgårdslärare, en del inom äldreomsorgen och en del jobbar med projektartade eller administrativa arbetsuppgifter. Vi lärare inom det sociala området gratulerar alla socionomer som under hösten fått sina betyg från Arcada!

/Bettina Brantberg