Education, Research

TULOS – framtidens lärande

February 10, 2014

+1

Den 5.2 gick startskottet för TULOS-programmet, där Finlands Akademi finansierar ett flertal olika forskningsprojekt under perioden 2014-2017. Projekten som finansieras drivs av såväl enskilda institutioner som av större konsortier.

TULOS står för framtidens lärande och kunnande, och projekten bedriver forskning i ett brett spektrum av teman såsom

  • Lärarutbildning med sikte på det 21. århundradets samhälle
  • Spel- och röstteknologi som stöd för att lära sig andra språk och att läsa
  • Kvalitetssäkring i internationellt perspektiv och i utvecklingsländer
  • Sambandet mellan kognitiv förmåga och fysisk aktivitet
  • Utveckling av framtidens matematiska färdigheter
  • Lärmiljöer för naturvetenskap och digitala verktg som stöd för motivation och handledning.

Finlands akademi kommer att satsa på att kommunicera resultaten effektivt, men det kan säkert löna sig att följa upp de olika projekten via Finlands akademis webbplats. De flesta av forskningsprojekten har stor relevans för Arcadas ambitioner att utveckla en näthögskola.

/Tore