Education, Projects, Research
  • Maribor i Slovenien

  • Studiebesök på Doba business school.

Studiebesök på Doba business school

June 12, 2017

+2

Inför lanseringen av nätbaserade masterutbildningar i hälsa och välfärd gjorde några medarbetare från Arcada ett besök hos Doba business school i Maribor, Slovenien. Doba business school har en lång erfarenhet att ha alla sina utbildningar på nätet. Doba har 1100 studenter med fem masters- och fem bachelorsutbildninar. Dessa går på fyra språk. Under två späckade dagar fick vi lyssna till hur de bygger upp nätkurser, vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Det var två inspirerande dagar som bekräftade mycket av de tankar och erfarenheter som redan finns på Arcada. Bland annat att sträva efter ett konstruktivistiskt och kollaborativt lärande och vikten av ha klara strukturer och ge kontinuerlig feedback åt studenterna. Men det kom även fram nya idéer och goda råd på hur man kan behålla kvaliteten i helt nätbaserade utbildningar. Bland annat vikten av en (eller flera beroende på kursens storlek) extra handledare under kurserna och att kunna ge både teknisk och pedagogisks stöd för studenterna under kursens gång. Doba satsar även mycket på att träna upp sina lärare.

Arcada verkar ha alla förutsättningar att själva skapa nätbaserade utbildningar. Naturligt krävs en hel del planering och tankearbete. Samtidigt behövs en fokusering på att utveckla lärarnas nätpedagogiska kompetenser och att alla pedagogiska och tekniska stödfunktionerna är i funktion. Men med hjälp av erfarenheterna från Doba, god planering och våra egna innovativa (“out of the box”) idéer så  är vi övertygad om att Arcada kan få slagkraftiga nätbaserade utbildningar.

Vill ni fördjupa er i Dobas verksamhet så skrivs det en rapport som snart publiceras.

/Filip Levälahti