Student Life

Pedcafé 27.2.2014 – alternativ till föreläsningar?

March 6, 2014

+1

Pedcafé den 27.2 kom igång trots diverse plötsliga annulleringar, och var slutligen lyckat även denna gång.

Vi inledde med en kort presentation (by proxy) av Micke Forsströms projektbaserade approach. Det som är uttalat i Mickes upplägg är att det gruppbaserade projektarbetet inleds tidigt i kursen, med tydligt uttalade ansvarsområden för alla i gruppen. Detta eliminerar free-riders för alla måste ta sitt ansvar för helheten. Det andra var en tydlig sekvensering, som bidrar till att arbetet framskrider. Detta är ett drag som förekommer t.ex. i många MOOCs, och i olika diskussioner har kolleger vittnat om att stora, lösa tidsramar alltför ofta leder till att åtminstone en del studenter tar itu med uppgifterna för sent, i värsta fall med följden att de inte alls mäktar med alla uppgifterna.

Som ytterligare positiva drag i Mickes upplägg kan nämnas autenticiteten i det att grupperna fick uppdraget att ta itu med ett verkligt uppdrag, t.ex. att bygga upp en fungerande nätbutik. Det andra är att studenterna hade en viss frihet att utforma uppdraget inom givna ramar, vilket säkert ökar motivationen. Ytterligare ett drag är att hela projektet så tydligt knyter an till studenternas framtida arbetsliv, och att uppdraget krävde att de kombinerar kompetenser från tidigare kurser och bygger på med nya.

Diskussionen i de två borden var livlig, och vi kom även in på den förestående läroplansreformen och den chans vi har att där skapa meningsfulla och funktionella helheter, i stället för att examinera isolerad, atomistisk kunskap.