Education, Events

Nytt verktyg säkrar kvalitet i kurserna

October 8, 2013

+2

Under rubriken ”Ett nytt verktyg i ditt arbete – pedagogisk checklista” hölls den första Pedcafét för den här terminen. Checklistan, eller ”kom-ihåg-listan”, är ett mycket enkelt kvalitetssäkringsverktyg för att skapa kurser. Listan fungerar både för nya och äldre lärare. Även om det många gånger känns som självklara saker är risken att man blir hemmablind eller att man missar viktiga detaljer under arbetets gång, därför kan det vara bra att ha listan vid sin sida.

I Pedcafét var alla överens om att en sådan lista var nyttig. Men det kom även förslag till omformuleringar, ändringar i ordningsföljd och nya punkter till listan. Exempel på detta var om t ex punkten där läraren uppmuntras att sporra studenterna till ”självstyrt och kollaborativt lärande” möjligen borde finnas under rubriken ”Före kursen”. Dessutom kom tanken upp hur bitarna i listan stöder varandra.

Du hittar listan här

 

/Filip