Education, Events
  • Diskussion på PedCafé

Lärarteam på PedCafé

April 22, 2013

+3

Ungefär en gång i månaden samlas ett antal intresserade till PedCafé där vi samtalar om olika aktuella pedagogiska teman. Temat för senaste PedCafé var lärarteam.

Mervi, Christel och Calle delade med sig av sina erfarenheter av att jobba i lärarteam. Lärarteam handlar om att flera lärare är med och drar samma kurs och målet är att det ska ske en synergieffekt där nyttat är mer än om en ensam lärare tar hand om kursen.

När man är fler, som t ex föreläser, kan den ena bygga vidare och förtydliga det den andra sagt säger Mervi. Alla är också överens om att de olika erfarenheterna och personligheter i ett lärarteam kompletterar varandra.

Som vanligt dök det upp flera frågor i diskussionen. Hur är det då om lärarna i ett team har olika åsikter? Är man en teamplayer kanske man kan dra nytta av dessa olikheter. Antagligen är det dessa olikheter som ger den omtalade synergieffekten. När studenterna får olika synvinklar om ett ämne tvingas de att tänka för att själva bilda sig en uppfattning.

En annan fråga som dök upp var timresurseringen. Blir det inte extra mycket timmar om man t ex är två personer som undervisar samtidigt? Enligt Calle så räknar man inte timmarna om man trivs med det man gör. Å andra sidan behöver inte timresurserna öka även om man beslutat sig om att jobba i team.

Ytterligare en fråga var om lärarteam passar alla lärare och program. Den frågan fick inget direkt svar men troligen skulle alla ha nytta av att någon gång ha provat på att jobba som team. Om inget annat så kanske man utvecklar sig själv.

Hur kan man då utveckla tanken om lärarteam? T ex kom tanken upp att en kombination av lärarteam och flipped classroom skulle kunna vara ett alternativ som skulle öka kvaliteten på kurserna? Christel efterlyste även en “lärarpool” där man kan plocka lärarresurser till sin kurs när det behövs.

Det dyker upp många nya intressanta tankar på våra PedCaféer. Kom med nästa gång så får du se. Då är temat “Förstår studenterna din kursbeskrivning?”. Datumet är 16.5 kl. 14:15 i Oasis (C3).

 

/ Filip Levälahti