Education, Research

Jobbar du studentcentrerat redan det första studieåret?

November 1, 2017

+3

Under det senaste pedagogiska caféet diskuterade vi kring studenternas lärande under det första studieåret vid Arcada. Den pedagogiska forskningen är enig kring att vi behöver designa läroplanen och kurshelheter under det första studieåret så att det möjliggör för studenterna att utveckla kompetens för studier i högskola. Det handlar om att studenterna lär sig att lära och att de kan utveckla en god grund för sitt livslånga lärande. I Arcadas strategi för 2025 är studentcentrerat lärande en klart uttalad verksamhetsprincip och Arcadas pedagogiska policy genomsyras av ett studentcentrerat förhållningssätt. Därför är det nu hög tid att vi tillsammans funderar på hur vi i undervisning och lärande kan jobba studentcentrerat! I praktiken betyder det att vi på riktigt flyttar vårt fokus från lärarens undervisning till studenternas lärande. Detta möjliggör att studenterna blir aktörer i sitt eget lärande och i sin egen kompetensutveckling.

Det finns en omfattande forskningsbaserad kunskap kring det första studieåret som vi kan grunda oss på i vårt dagliga arbete. Modellen för ”Transition Pedagogy” ger oss principer för läroplansdesign för det första studieåret. I modellen betonas bland annat att övergången till högskolestudier är en process som kräver tid och som främjas av att högskolan som helhet målmedvetet jobbar studentcentrerat och kollaborativt. Forskning kring det första studieåret visar att studenternas upplevelse av tillhörighet och tilltro till sin egen förmåga att klara av sina högskolestudier är mycket avgörande för studieframgång. Hur jobbar vi på Arcada målmedvetet kring detta?

First year student and design for active learning (Denice Haldin 2017)

Forskning inom området visar även på vikten av:

  • höga krav, det stöder studenters djuplärande
  • strukturerad lärplattform som möjliggör mer självständigt lärande
  • tydlig progression under det första studieåret
  • återkoppling till studenterna på arbetsprocess och inte endast på slutresultat
  • engagerade lärare med ett uttalat handledande förhållningssätt
  • samarbete med arbetslivet, som stöd för lärande.

Har vi tillsammans med våra kolleger diskuterat vad detta betyder i vårt utbildningsprogram, i våra kurser, på vår institution eller på Arcada? Vilka frågor är viktiga för oss att ta ställning till för att försäkrar oss om att vi jobbar med studenternas lärande i fokus? Dessa frågor blir dessutom synnerligen avgörande när vi utvecklar nätbaserat lärande…

/Denice Haldin
lektor, doktorand i pedagogik