Education, Projects
  • Foto: Filip Levälahti

Framtidens lärandekontext –tankar om robotar, kodning, AI och soft skills

March 23, 2019

Vi hade med några kolleger förmånen att besöka BETT i London i slutet av januari. Det är en stor tillställning i Excel och handlar om utbildning och teknologi (EdTech).

Kodning och robotar dominerade på mässan. Det fick mig att börja tänka på vad det betyder för oss i högre utbildningen, på Arcada. För vem är robotarna? För vem är kodningen? Skall en modern högskola ha robotar? Ska vi utbilda alla till att ha grunder i kodning. Ska vi i vårdprogrammen lära ut hur man kan koda/styra en servicerobot, ska vi inom företagsekonomi, i våra service design kurser fokusera på hur nya tjänster och ny service kan utvecklas och uppstå med hjälp av robotik. Borde vi ha en egen kodarskola? Eller, är kodning ngt som sköts av AI framöver (-vi behöver inte lära ut kodning alls längre?)? Andra kompetenser blir också viktiga. Vilka?

Rapporter och insikter från SITRA men också insikter från SLUSH Edtech kan hjälpa oss att hitta rätt i komptensdjungeln då vi söker framtidsrelevanta kompetenser: lärande kompetens och övriga soft skills, arbetslivskompetenser såsom ledarskap, empati, innovation, kollaboration osv.

Hur kan vi förbereda studenterna på ett arbetsliv som vi inte vet vad är? En intressant tanke jag presenterar här är tanken om den egna professionen. Det vill säga, om man tänker på sitt eget yrke eller det man tänker att man skall bli när man blir stor och sen försöker tänka på vad allt som kan automatiseras och förutspås i det yrket/jobbet -VAD BLIR KVAR? VAD VILL VI ATT BLIR KVAR? Det kan, tror jag, vara en tankeväckande övning. Detta är också något som tankesmedjan Demos tagit upp i sina framtidsdiskussioner –vad blir kvar.

Jag anser att vi borde sätta mera tid på att trigga en nyfikenhet inför framtiden. En nyfikenhet som också innebär att man ser möjligheter i tekniken och i AI. Dock, inte så att man förhåller sig okritiskt och orefleketerat och /eller oetiskt till de nya möjligheterna. Robotarna räddar ju inte världen, inte AI heller. Men, om man tror på det man såg i London så ja – industriella robotar och service robotar kommer allt mer. Det finns ofantligt många lösningar redan nu. Välj dock att vara reflektiva inför detta!

Jag ser det som verkligen intressant att följa med i en tid av snabb utveckling. Det står ändå klart att sk soft skills behövs i framtiden. Vilken tur! De jobb som finns kommer att förändras och visst robotar tar över en del. Därför måste vi förstå vad det betyder och blir framsynta och vara medskapare till nya former av jobb som uppstår.

På Arcada jobbar vi på åtminstone tre nationella spetsprojekt där dessa saker är på agendan: Toteemi är ett projekt som skall stärka samarbete med arbetslivet samt främja utveckling av sk arbetslivskompetenser och validering av de samma. EAMK fokuserar tex på online lösning för lärandet samt på att utveckla digitala kompetenser på högskolorna överlag. HELLA, Higher education learning lab, där man pedagogiskt funderar på framtidens högskolepedagogik och vad som behövs för var och en verksam inom den högre utbildningen bla.

Länkar till projekten:

 

/Christa Tigerstedt