Education

Enkla verktyg för att öka kvaliteten

August 21, 2013

+4

Arcada har nu fått två nya verktyg för att hålla en god kvalitet i sina utbildningsprogram. Det ena verktyget är för lärare och den andra för studenter. I sin enkelhet är det i stort sett enbart checklista som man kan gå igenom för att se att man inte glömt något väsentligt under tiden man studerar eller undervisar.

Även om det i vissa fall kan kännas som självklarheter så tror vi att dessa verktyg kan komma bli till stor nytta och förhindra att man gör onödiga missar.

Pedagogisk kvalitet – guide & komihåg

Lärarnas verktyg utgår från Arcadas studie- och nätpedagogiska policy. De enkätundersökningar (pulstagningar) som Arcada gjort på sina studenter stöder också innehållet i verktyget. Det handlar i grund och botten om hur läraren kan kommunicera på ett effektivt sätt och på det sättet underlätta studentens arbete. Utöver detta finns också inslag på hur lärarna kan använda nätplattformen (itslearning) för att effektivt kommunicera med studenterna.

Häng med i studierna

Häng med i studierna är i stort sett två komihåg-listor för studenter. Den ena handlar om hur man effektivt planerar sitt läsår medan den andra fokuserar på kurser eller studiehelheter. För att studenten lätt ska få tag på den informationen finns den tillgänglig på Arcadas mobila nätsida.

 

/ Filip Levälahti