Education, Research

En Digital Immigrant i Istanbul

September 24, 2013

+2

I Istanbul sitter jag och funderar på hur vi skall jobba tillsammans med alla er digital natives, vi sk digital immigrants. Sitter och lyssnar på den ena forskaren efter den andra och konstaterar att begreppen och teknikerna är många. Ibland undrar jag om vi för tidigt går ned på en detaljnivå, en för teknisk nivå? Vad vill vi göra i den här digitala  världen med det  sk digitala lärandet? Vad vill vi göra med vår nätundervisning? Kan vi komma fram till det, enas kring något större och sedan på olika sätt skapa innehåll. En strävan mot ett gemensamt mål.

Best practises finns det gott om, bland annat här. Vi behöver inte uppfinna alla hjul på nytt om än det säkert kommer några nya på vägen. MEN vad är vårt gemensamma mål?

/ Christa Tigerstedt