Education

Digitala verktyg i PedCafé

November 30, 2015

+1

Temat för senaste PedCafé (26.11.2015) var “digitala verktyg“. Under träffen gavs en liten översikt på väl beprövade verktyg som på ett eller annat sätt kan ge mervärde till undervisningen. Idén med att demonstrera dessa var att ge exempel på alternativa (online) aktiviteter både i och utanför klassrummet.

Att försöka lära sig alla tillgängliga verktygen på en gång leder nog enbart till en frustration och huvudvärk. Men lika sant som en yxa är värdelös för vedhuggning, så är digitala verktyg meningslösa i undervisningen om man inte har kunskap om hur den fungerar. Bäst är nog att identifiera (om och) vilket eller vilka av dessa verktyg som skulle ge något mervärde och sedan använda det tills man på ett effektivt sätt kan använda det i sin undervisning. På Arcada kan man alltid börja med de verktyg som högskolan erbjuder.

En av fördelarna med att använda sig av nätbaserade verktyg är att man på ett sätt utvidgar lärandet. Studenterna är inte längre beroende av att befinna sig på samma plats eller samma tid för att kunna delta i en lärandeaktivitet eller grupparbete. Studenterna kan delta hemifrån, när de sitter i bussen eller befinner sig i utlandet. Dessutom är vertygen ett starkt stöd när man jobbar med stora grupper. Frågan är bara hur man på bästa sätt kan använda sig av (en eller flera av) dessa verktyg för att nå den kompetens man är ute efter.

 

Här finns några förslag på användbara verktyg

 

Skrivet av:
Filip Levälahti
Nätpedagogisk planerare, Arcada