Education

Den första InfoShotten stor succé

February 21, 2014

+2

Torsdag eftermiddag kl. 14:30 samlades vi i soffan i kafferummet till världshistoriens första InfoShot på Arcada – en succé. Då vi väl kommit igång var vi hela nio pesoner som deltog i AC-mötet, fyra över sin pc och fem över smarttelefon!

Vi skapade ett eget AC-rum för dem som behövde det, och så deltog vi alla i ett testmöte.

Alla som deltog blev definitivt övertygade om potentialen i att ha möten över AC, och jag tror Aki lyckades också övertyga alla om vikten av att förbereda sig inför ett AC-möte, både tekniskt och attitydmässigt.

Nästa InfoShot blir den 6.3 – mer info på MyArcada!