Education, Events

Att utveckla en välfungerande workshop

December 4, 2013

+2

Årets sista pedagogiska café fokuserade på workshop som arbetsform, detta för att tillsammans fundera över hur en välfungerande workshop kan förverkligas och hur vi både med studeranden och kollegor kan hitta arbetsformer som aktiverar och engagerar på bästa sätt. Cafétillfället genomfördes i workshopsform och deltagarna prövade på både textbaserad reflektion och olika typer av aktiviteter i par och smågrupper.

Variation ger inspiration och ”man behöver inte alltid sitta”, var en sak som lyftes fram i den sammanfattande diskussonen. En annan sak man funderade på var hur viktigt det är att våga pröva på nya sätt att förverkliga sin undervisning på. Beprövade modeller finns som grund för var och en av oss som undervisar, men det gäller att våga pröva på nya metoder och ta stöd av varandra i detta. Att gå med i varandras undervisning ibland för att se hur okända metoder fungerar är ett sätt att utveckla sin egen undervisning.

/Carina Kiukas