Student Life

Öppna dörrar i kulturens tecken på Diak

February 11, 2016

Yrkeshögskolan Diak, Arcadas nya granne, firade öppna dörrars dag i kulturens tecken den 10.2.2016 och bjöd in sina nya grannar till sin splitternya högskolebyggnad.  Under dagen hölls otaliga aktiviteter så som sagoverkstad, musikverkstad samt en dansverkstad med danskoreografen Hanna Brotherus.

Ett team bestående av lärare, experter och studenter från institutionen för kultur och kommunikation vid Arcada hjälpte och instruerade studenter på Diak, som inte tidigare filmat, att själva dokumentera sin kulturdag. Dessutom stod vi till tjänst med klipp och tekniska lösningar för att materialet kunde visas genast under själva evenemanget. Studenterna var engagerade och delar av det jobb som gjordes kommer att ingå i ett par studenters examensarbeten.

Arcadas studenter Axel Nordman och Katariina Räty jobbade i samarbete med danskoreografen Hanna Brotherus och färdigställde under dagens lopp en videoinstallation kring dagens tema “Ei yksinäisyydelle – Kyllä erilaisuudelle”. Videoinstallationen var en del av dagens höjdpunkt – en dansföreställning i vilken 60–80 barn från närbelägna daghem deltog i. Dansen avslutade en lyckad, spännande och rolig kulturdag.

Det var givande och roligt att bidra till en fin och unik dag för våra nya grannar!
/Fred

Bilderna är tagna av John Grönvall, Arcadas lärare i medieteknik.