Events, Projects

Nordisk kortfilmsvisning på Åland

October 12, 2017

I början av oktober fick vi, producent studenterna på Mediekultur, Daniela Holm och Hanna Lämsä, den fina möjligheten att åka till Åland på en kortfilmsvisning som Nordens institut ordnade i form av en Kulturklubb.

Kulturklubben är ett samarbete mellan Nordens Institut på Åland (NIPÅ) och Alandica Kultur och Kongress. NIPÅ är ett kulturinstitut vars uppgift är att berika Åland med kultur från hela Norden och främja Ålands deltagande i nordiska kultursamarbeten.

Kulturklubben bjöd in publiken för att få ta del av fem kortfilmer skrivna och filmade av unga filmskapare från Norge och Finland.
I Det Fri”  hette Edvard Arntzen Karijords och Bendik Mondals dokumentär som vi fick ta del av. Vi i vår tur visade filmerna Diagnosen , Stora Pojkar och del 1 av webbserien Badrumshistorier, som skapades inom ramen för projektet 100 min 100 år.

Direktör för Nordens institut på Åland Jacob Mangwana Haagendal höll ett tal med temat vi tillsammans där han lyfte upp viktigheten av samarbete mellan de nordiska länderna. Projektledaren Sheyda Shafiei berättade om hennes intressanta arbete på Nordens institut på Åland. Sheyda är utbildad kulturproducent från Arcada, inspirerande att se vilken arbetsmöjlighet studierna har öppnat  för henne.

Kvällen avrundades med ett öppet samtal där vi tillsammans med de norska filmskaparna Edvard Karijord och Bendik Mondal talade om filmerna och skapandeprocessen bakom dem. Moderator för samtalet var åländska filmfotografen Anton Österlund, som är aktuell med foto arbete för kommande filmen Forfalne, vars trailer visades på evenemanget.

En tankeväckande diskussion hade vi med Edvard och Bendik  om t.ex. arbetssätt och rollfördelning inom filmteam.  Det berättade om hur de hade fördelat arbetet inför deras dokumentären I Det Fri.
Istället för att ha en klar ledare, så utnyttjades bådas kompetenser och expertis, så att båda deltog i ledarskapet. Deras starka sidor fick komma till känna och där vart den ena kände sig osäker kunde den andra kompensera. Det här har fungerat bra för dem och dokumentären är lyckad på många sätt, och har erhållit flera pris i sin genre.

Det här arbetssättet är givetvis lättare att gå efter då man gör dokumentär och förutsätter att man känner varandra väl. I en fiktion är det annorlunda krav som ställs, och klara arbetsuppgifter underlättar oftast processen. Så vi så,  roligt att höra om alternativa sätt att arbeta på!

Vi, Hanna och Daniela, har också talat mycket om delat ledarskap och tänkt oss att det är troligen något som kommer att bli allt vanligare. Intressant att utmana klassiska hierarkiska förhållningssätt med innovativa idéer.

Genom mötet på Åland fick vi ta del av varandras kunskap. En inblick i hur rådande filmklimatet och filmkulturen ser ut i andra nordiska länder just nu.
Vi har mycket att lära oss av varandra. Att höra andra filmskapares visioner, ambitioner och mål är intressant.  Vad är det som engagerar och inspirerar andra unga vuxna i branschen just nu.

Tack för oss och hoppas att det i framtiden ordnas liknande evenemang!

/Hanna Lämsä och Daniela Holm, mediekulturstudenter