Projects, Student Life

Inne på slutsträckan…

December 11, 2017

Nu börjar kursproduktionen lida mot sitt slut och alla grupper sitter i klipprummen i några dagar innan det är dags att publicera de nya introduktionsfilmerna för mediekulturutbildningens inriktningar. Det har varit en rolig utmaning och vi har lärt oss väldigt mycket under en kort period.

Efter den här uppgiften tar vi med oss av erfarenheterna till nästa projekt, med det som gott bra men även mindre bra i åtanke. Det vi kan konstatera är att det är viktigt att engagera sig och att verkligen vilja visa andra människor vad man kan åstadkomma. En av de bästa sakerna med den här övningen och att studera på Arcada måste ändå vara att vi så tidigt i våra studier fått göra riktiga uppgifter i praktiken. Vi har varit väldigt självständiga men vet att våra lärare hela tiden finns till vårt förfogande ifall det behövs.

Filmerna publiceras den 14 december och vi ser med spänning fram emot att se de slutgiltiga filmerna och hoppas att ni läsare kommer att gilla dem!