Projects

Samarbetsträff

February 5, 2014

+2

Vi har just haft träff med Livskvalitetprojektets samarbetsparter som tyckte att det skulle passa utmärkt med ett blogginlägg med foto på våra Runebergstårtor från mötet i Runebergskabinettet på Arcada. Under projektets gång har projektets lektorer på Arcada ordnat träffar en gång per terminen med samarbetsparterna från den tredje sektorn. Närvarande denna gång var våra kontaktpersoner från FDUV, SAMS/4BT, DUV Vingen, Sympati och Psykosociala förbundet.

Under träffen kunde vi informera om att det glädjande nog redan har skrivits över tio (10) examensarbeten (socionomer och ergoterapeuter) inom projektet med våra samarbetsparter som uppdragsgivare. Vi gick igenom nya uppdrag och nya idéer som ivriga studeranden kan ta itu med nästa gång en ny grupp startar examensarbetsprocessen och grupphandledningar. Det är oerhört viktigt för oss på Arcada att få verklighetsanknutna uppdrag som har hög arbetslivsrelevans. Nu inleds även planeringen av slutseminariet inom Livskvalitetprojektet. Seminariet kommer att hållas 29 april 2014 på Arcada.

Livskvalitetprojektet har redan planer på hur projektet skall knytas ihop och avslutas men dessa planer (med några öppna moment) berättar vi om i ett senare skede. Efter att projektet avslutats fortsätter samarbetet med våra partners inom den tredje sektorn men i form av ett samarbetsnätverk där vi samarbetar gällande praktikplatser, FUI-uppgifter (Forskning, Utveckling och Innovation), uppdrag för examensarbeten och arbetslivsrelaterade breddstudieprojekt.

/Rut Nordlund-Spiby, koordinator för Livskvalitetprojektet