Projects, Research

Samarbetsparter

March 8, 2013

+1

Livskvalitetprojektet är ett samarbetsprojekt mellan tre högskolor i tre länder. Arcada samarbetar med andra utvalda högskolor i norden. Var och en högskola som deltar i projektet involverar både studeranden och sina kontakter i arbetslivet och samarbetsparter från den tredje sektorn. De lokala samarbetsparterna på de tre olika orterna kan eventuellt utökas efterhand projektet går vidare. Den bifogade figuren är ett schema för aktörer inom projektet.

Om texten i figuren är svår att tyda här i blogginlägget kan du se den i full storlek genom att klicka här.

Lärarna på Arcada har skapat nätverk och gjort upp samarbetsplaner och avtal med följande samarbetsparter inom den tredje sektorn i Helsingfors. Dessa är Sympati Psykosociala föreningen, FDUV Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder samt Folkhälsans resurscenter. Dessutom har Arcada kommit överens om projekterade examensarbeten inom projektet. Studeranden lyfter fram vad som är aktuellt just nu inom området funktionshinder i förhållande till begreppet livskvalitet. En viktig aspekt är att se till finlandssvenska intressen vad gäller personer med olika funktionshinder. Teman för examensarbetena utgår från samarbetspartnernas behov och önskemål.

På Høgskolen i Østfold, i Fredrikstad, Norge samarbetar vi med Kjell-Arne Dybvik, førstelektor och Sissel Bøckmann, førstelektor. Høgskolen i Østfold samarbetar med Kirkens Bymisjon samt med den offentliga sektorn. I Danmark är vår samarbetspart Charline Amdisen Bossen, adjunkt i pedagogik på University College Syddanmark i Esbjerg. Pia Goul på ergoterapiutbildningen deltar också.  Just nu har högskolan i Danmark startat upp ett nytt samarbete med en samarbetspart inom den tredje sektorn på Åmoseparken i Esbjerg tillsammans med Ole Bay Jensen. Detta är en boendeinstitution för vuxna personer med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning.

//Rut Nordlund-Spiby, lektor på det sociala området