Events, Research

På konferens i Istanbul

August 29, 2013

+2

Hälsningar från Istanbul och ICEVI:s European Conferense om rehabilitering och undervisning av barn unga och äldre med synnedsättning. ICEVI är en förkortning av ”International Council for Education of People with Visual Impairment”.

Jag deltog i konferensen 30.6–5.7.2013 tillsammans med min kollega, rektor Maj-Len Heikel från Svenska skolan för synskadade. Det var i december just före julen som Maj-Len ringde och frågade om jag är villig att presentera mitt examensarbete på ICEVI konferensen ifall den godkänns. Examensarbetet skrev jag som studerande på Arcadas socionomutbildning. Efter lite tvekan svarade jag ja och här är jag nu och presentationen är över. Min första presentation på engelska och jag gjorde det! Fastän jag hade nog rampfeber innan! Tyvärr fanns det just ingen tid för frågor och diskussioner efter presentationen. Det hade varit intressant att veta om resultaten från min undersökning också hade gått att känna igen i andra länder. I mitt examensarbete undersökte jag arbetslivssituationen hos före detta elever vid Svenska skolan för synskadade i Helsingfors. Mitt examensarbete är också en del av Arcadas Livskvalitetsprojektet och har presenterats en gång tidigare i mars, 2013 här på Livskvalitetsbloggen.

Temat för konferensen var ”ICF in a changing world”. ICF är en förkortning av engelskans “International Classification of Functioning, Disability and Health”. ICF är ett redskap för att bedöma hela den livssituation en individ befinner sig i, hur olika livsaktivitet fungerar och hur delaktig individen är i samhället. Alltså mycket socialpedagogiskt tankesätt. Hänsyn tas bland annat till omgivningens attityder, lagstiftning och utbildning. Under konferensen belystes temat från olika synvinklar och i relation till olika åldersgruppen.

Vi var ungefär 200 deltagare på konferensen. De flesta europeiska länder fanns representerade. Från Finland var vi 5 deltagare. Tanken med konferensen är att ge, få och sprida kunskap. Visst är det också ett utmärkt sätt att skapa nya nätverk och dela tankar med andra som jobbar inom samma område.

Konferenshotellet låg 40 km utanför Istanbul. Det kändes tryggt med tanke på de demonstrationer och oroligheter som hade pågått hela försommaren i Istanbul. Konferensprogrammet var intensivt, men lite turistliv hann vi också med. En kvällstur på Bosporen och ett besök i Grand Basar med mycket ivriga försäljare. I den vackra före detta romerska kyrkan Hagia Sofia blev också jag en del av historien när jag rörde vid den plats som kejsar Justianus rörde vid på 500-talet och blev botad från sin huvudvärk. Och hem från Turkiet ska man väl inte komma utan en äkta matta. Så nu pryds mitt tambursgolv av vacker, röd matta. Enligt försäljaren 100 år gammal men som min kollega Maj-Len sa: “what ever you like; 10 år eller 100år.”

/Ann-Catrin Tylli, socionom och Arcada alumn

Fotografierna är från Istanbul: det första är den kända bron över Bosporen och det andra från presentationen på konferensen.