Projects

Livskvalitetprojektet

March 5, 2013

+4

Projektet är ett samarbete med nordiska parter och deras studerande samt samarbetsparter. Planen är att de tre yrkeshögskolorna (i Finland, Norge och Danmark) tillsammans med den tredje sektorn samarbetar i ett projekt. Målsättningen är att utreda och synliggöra hur man skapar möjligheter för livskvalitet i vardagen för personer i olika åldrar (barn, unga, vuxna, äldre) som har olika funktions- och aktivitetshinder. Projektet är tvärvetenskapligt mellan socialt arbete/socialpedagogik, ”verneplejer” (i Norge), ergoterapi och pedagogik/specialpedagogik. I Finland samarbetar vi med arbetslivet inom den tredje sektorn, medan Norge och Danmark även har någon samarbetspart från den offentliga sektorn, förutom den tredje sektorn.

Fotot är taget på Livskvalitetseminariet 7 februari 2013. Från vänster Marina Arell-Sundberg, Rut Nordlund-Spiby och Heidi Peri. Det är vi tre lektorer på Arcada som står bakom Livskvalitetprojektet.

//Rut Nordlund-Spiby