Projects

Ett nordiskt perspektiv

March 20, 2013

+3

Idén med Livskvalitetprojektet är att stärka den nordiska utbildningsgemenskapen och öka kunskap om och förståelse för nordisk praxis. Med hjälp av t.ex. benchmarking jämför vi olika handikappolitiska program i norden för att ta reda på vad vi kan utveckla och vad vi kan lära oss av varandra. Tanken är att utveckla en samnordisk tvärvetenskaplig modell för hur man inför mera livskvalitet för personer i olika åldrar som har olika former av funktionshinder eller aktivitetshinder. Vi tar reda på hur vi utgående från ett brukarperspektiv kan utveckla nya arbetsmetoder tillsammans med fokus på delaktighet, aktivitet, engagemang samt inkludering. För våra studenters del vill vi ge dem ett nordiskt perspektiv i sin utbildning och bidra till tvärvetenskapliga kontakter.

Vi har hållit vårt första seminarium inom projektet redan den 7 februari 2013. Då presenterades tre examensarbeten som har skrivits inom projektet. Dessa tre examensarbeten har varit projekterade och skrivits på uppdrag av våra samarbetsparter från den tredje sektorn. Denna gång var Psykosociala förbundets KOM Med-projekt, Svenska skolan för synskadade och Folkhälsans resurscenter uppdragsgivare. Vi kommer att presentera resultaten i kommande blogginlägg, så håll utkik efter dem inom kort!

Fotografiet är taget i ett annat nordiskt sammanhang då vi en vacker vinterdag gick på snöskovandring tillsammans med nordiska gäster i Solvallaterrängen.

//Rut Nordlund-Spiby, lektor