Events

Jämställdhetsdagen på Arcada 21.3.2016

March 15, 2016

Den 19.3 firas Minna Canth dagen, även kallad jämställdhetsdagen. Canth är en uppskattad finsk journalist och författare som verkade i slutet av 1800-talet. Canth är speciellt känd som en företrädare i samhälleliga frågor samt speciellt som talare för kvinnorättigheter. Canth var en stark samhällskritiker och är den första finska kvinnan som har fått en officiel flaggdag i sitt namn.

Mera jämställdhet! Mera rättigheter! Dessa är begrepp som vi hör dagligen i vårt samhälle. Vad innebär dock jämställdhet? Hur går jämställdhet att mäta om människor i grund och botten är unika individer? Hur ser jämställdhet ut i Finland jämfört med resten av världen?

I grund och botten handlar jämställdhet om likvärdighet, rättvisa och demokrati. I Finland lever vi i ett “demokratiskt samhälle”. Grunden bakom demokrati är ju att ingen människa är mera värd än en annan, och att allas röst bör höras. Som med de flesta ideologier låter demokrati bra och rättvist på papper, men hur det sker i verkligheten är det viktiga.

I Finland har alla myndiga medborgare rösträtt. Detta är grundstenen till vår demokrati, till vår jämställdhet. Finland var en av de första nationerna som “gav” kvinnorna rösträtt – någonting som vi ofta lyfter fram och är stolta över. Varför gör vi det? Varför skall jämlikhetsfrågor vara så svåra mål att nå? Varför tävlar man om att vara mera jämställd än andra länder? Finns det mera eller mindre jämlikhet, eller är ett samhälle antingen jämlikt eller icke?

Finland tycker om att titulera sig som en jämlik nation. Individer och minoritetsgrupper har rättigheter, till och med kvinnorna får rösta. Ändå finns det en massa strukturella problem i vårt samhälle som sätter stopp för total jämlikhet – män får i snitt mera lön än kvinnor, könet spelar en stor roll i arbetssökande och religiösa minoriteter kämpar med att få yttra sin religion på allmäna platser.

Jämlikhet handlar dock inte endast om minoriteter eller de som har en svagare position i samhället. Jämlikhet handlar helt enkelt om att alla individer skall få vara sig själv utan att samhällsstrukturer kommer i vägen. Till och med män är strukturelt hindrade i Finland – om en man vill göra en vasektomi får han inte besluta om det tills han fyllt 29 år. I Finland får alltså män inte bestämma om de vill eller inte vill ha barn ända tills de fyller 29 – är det verkligen jämlikt, demokratiskt och rättvist att hälften av vår population måste vänta 29 år förän de får bestämma om sin egen kropp?

I dagens läge talar vi mycket om jämlikhet, speciellt om köns- och minoritetsfrågor. Hur vi för diskutionen och hur vi kategoriserar olika åsikter är därför viktigt – feminism har under de senaste året fått en rätt negativ klang, ordet förknippas med kvinnor som hatar män istället för människor som vill att människor skall vara likvärda. Jag tycker att språket ofta används för att skugga de verkliga problemen – just nu är vi alla inte lika värda inom vår samhällsstruktur, detta måste ändras.

På måndagen den 21.03.2016 ordnar Arcada en jämställdhetsdag. Under dagen pågår en aktiv dialog kring jämställdhet på Stora Torget. Som talare har vi bland annat Maryan Abdulkarim och ASKens Trakasseriombud. DJ-kollektivet Menkkaklubi bjuder på rytm och underhållning. Tid: 12:30-15:00, 21.03.2016.