Alumni, Events

Svergie – Finland, Framsteget 2014

April 24, 2014

+1

Framsteget 2014, ett seminarium som samlar unga entreprenörer från Sverige, Finland och Åland för att hitta nya samarbetsformer och nätverk är en fantastiskt fin idé! Sveriges ambassad tillsammans med företagarna i Sverige, Finland och på Åland, Invest in Finland, Finpro, Business-Sweden och Finlands ambassad i Stockholm arrangerade seminariet. Hela dagen har jag matats med tankar, inspiration och insikter. Hur är Fondia en föregångare och kan skapa nya verksamhetsformer i en ”dammig” business så som juristvärlden? Tankar runt etablering av business i de Nordiska länderna? Hur fungerar crowdfundingbolaget Funded By Me? etc, etc.

Dagens höjdpunkt för mig var nog att höra Marc Dillon från Jolla. Han var fantastiskt bra på att berätta företagets story och vem skulle nu int vara det då man har en sådan enorm passion för sitt företag! Återigen påmindes jag om hur du kan komma vart som helst bara du har en passion och en drivkraft för det du sysslar med och ett mål att bli bäst! Bäst i världen på det som du har passion för. Att inte nedslås av byråkratiska och stela strukturer, utan köra ditt eget rejs och skapa din produkt eller tjänst enligt ditt och din arbetsgrupps eget mål. På det sättet lönar sig långa arbetsdagar, ingen lön och svåra hinder som du måste över. Samma känsla har vi med Stenback, en passion för att göra en av världens bästa basar. Att skapa instrument och audioprodukter som gör att musiker vill spela mer och aldrig lägga ifrån sig sina Stenbackinstrument. Att bygga vidare på den story som vi redan nu står på.

På samma gång kände jag igen den audiovisuella producentens glöd inom mig att med ljud och bild få berätta andra passionerade entreprenörers historia och spegla deras drivkraft och passion för en större publik. Det finns något fascinerande i att se en entreprenörs litet galna glans i blicken då hen pratar om sitt företag! Få se vad den här tanken utvecklas till?