Alumni, Entrepreneurship

Nätverkande och sociala medier

March 20, 2014

+1

Nätverk, nätverk, nätverk. Det är ett av nyckelorden i dagens business. Mycket av nätverkandet sker ju på sociala medier. Jag använder mig av Facebook, Instagram, Linked-In och Twitter och jag märker att mitt intresse för Twitter växer i takt med att mitt intresse för Facebook minskar. Men hur långt kommer man egentligen med att nätverka på social media?

Under helgen besökte jag Leipzig bokmässa som fungerade som startskott för Finland som är temaland på en av världens största bokmässor i Frankfurt senare i år. Jag fungerade som moderator för två diskussioner och jobbade med att lobba för BY-utställningen som är inbjuden till bokmässan i Frankfurt. Mail, Facebook, Instagram etc. i all ära, men att konkret träffa folk är nog guld värt! Hela projektet tog stora kliv framåt bara för att jag fick träffa nyckelpersoner som sitter på för projektet avgörande positioner. På det här sättet har mina bästa kontakter skapats. Jag har träffat bra personer på en fest eller över en kopp kaffe. Sedan har sociala medier hjälp mig att upprätthålla kontakterna.

Hur jobbar ni med social media för att etablera kontakter? Och hur nätverkar ni? Har ni några bra tips på hur man kan nätverka via social media?