Alumni, Entrepreneurship, Events

Den fria producentens framtid?

April 14, 2014

Senaste torsdag arrangerade jag tillsammans med Selling (Kvarkenrådet) ett seminarium som handlade om producentens framtid. En väldigt bred fråga, men viktig sådan. Har producenten en framtid? Och hur skall producentens arbete finansieras? Hårt arbetande kulturmänskor från Umeå, Helsingfors och Vasa samlades i Vasa och lyssnade och pratade. Visst har kulturproducenten en framtid, det var alla överens om men de rådande dåliga ekonomiska tiderna och det att staterna skär ner på de statliga stöden till kulturen gör den ekonomiska framtiden oviss. Och visst, i Norden har vi byggt ett system för att finansiera kultur som baserar sig långt på stat och fonder och stipendier, vilket gör att vi ju har ett hårt jobb att nu när vi verkligen behöver det närma oss näringslivet och hitta ett bra samarbete där båda aktörerna kan ge ett stort värde till varandra.

Nu gäller det alltså att odla näringslivskontakterna, kolla in vem som rör sig på teaterpremiärerna, vernissagerna, konserterna och festivalerna för det är dom som kan ha ett intresse att stöda kulturen. Ni som studerar har en bra grund att stå på då ni redan nu i skolan kan nätverka med dem som vill jobba med media, dem som vill jobba med kultur och dem som vill jobba med business och plocka det bästa från alla grupper och göra er egen cocktail. Ni kan utan förutfattade meningar och utan att vara bundna till ekonomi och vinst göra projekt tillsammans över genregränserna och jobba tillsammans för att hitta nya sätt att tänka och förverkliga idéer. Det gäller att tänka att man tillsammans blir starkare och då någon har framgång så betyder det att också dess samarbetspartners också har framgång.

Under dagen pratades det också om hur olika de olika producentskapen ju är beroende på genre och beroende på person. I mitt tycke är producenten en administratör, ekonom och bidragssökande arbetsledare som för samman de för projektet rätta kreatörerna och ansvarar för helheten tillsammans med den konstnärliga ledaren.

Det kändes som att det här var en bra start på en branschdag för producenter som jobbar i Svenskfinland och Västerbotten. Jag hoppas att producenterna i hela Svenskfinland kunde organisera sig och träffas en gång i året på samma sätt som journalisterna träffas på Mediespråk i Vasa en gång i året. Jag efterlyser alltså en projektägare och koordinator för en sådan branschdag!