Alumni, Entrepreneurship

Är du företagare eller entreprenör?

February 25, 2014

+1

En god vän till mig hade en bra definition på skillnaden mellan en företagare och en entreprenör. Enligt honom är en företagare en person som säljer en tjänst som har ett relativt fast pris, det finns stor efterfrågan och företaget har ganska små utgifter. Entreprenören är en person som har stora visioner, tar stora risker och vars målsättning är att slå stort och skapa framgång. Visst vill också företagaren vara framgångsrik, men hen tar inte så stora risker utan jobbar med en säker kassa i botten.

Vad tycker ni? Är det här en bra definition? Vill du vara företagare eller entreprenör?

Ps. Ibland skulle entreprenören i mig vilja känna mig som kossorna på bilden.