Education, Student Life
  • One of the antimatter experiments (cables…).

  • Antimatter equipment (more cables…).

  • ALICE (Very cute, right? Note how thick the concrete blocks at the right are to protect from radiation!!).

  • LHCb (Admittedly hard to see anything from that picture, but it’s nice to look at.)

IT-praktik (IT-trainee period) #4

September 16, 2013

+1

God morgon!

Sista dagen på sommarjobbet, tiden har gått så fort 🙂

Vad har hänt sedan sist… har haft mycket att göra, men borde ha bloggat lite mer!

Bifogar bilder från LHCb och ALICE -experimenten som jag haft äran att få besöka, två andra stora LHC-experiment. I LHCb undersöker man hur partiklar som innehåller en botten- eller charmkvark sönderfaller samt brott mot CP-symmetri (Charge conjugation-Parity violation). Se wikipedia 😉 ALICE undersöker tunga joner (bly) som smälls ihop för att återskapa samma miljö som rådde ett “ögonblick” efter Big Bang. Länkar till experimenten finns efter posten. Dessutom forskar man i antimateria, cancerterapi samt IT- och elektronikrelaterade ämnen… så här händer väldigt mycket. Glöm inte heller att någon skall planera, svetsa ihop, bygga upp och lyfta omkring alla konstruktioner som finns i experimenten, för vilket det ibland krävs nya byggnadstekniker. Med vad lyfter man t.ex. 10 000 (tiotusen) ton? Det är i klass med vikten av kanske 6500 personbilar …eller CMS-detektorn. Jag har svårt att tro att jag inte räknat fel i uppskattningen. CMS väger tom. lite mer :/

Åker bort från CERN imorgon och kan konstatera att det varit väldigt lärorikt och givande att vara här. Om inte annat så har jag soffor att sova på omkring halva Europa och hoppas på att träffa någon av mina nya bekanta i Finland någon dag! Det är otroligt roligt att kunna sitta och jämföra olika länder och kulturskillnader. Bland det bästa är nog att svenska fungerar mellan alla från nordiska länder. Tankeverksamheten är en helt annan i ett samtal mellan en svensk, norsk, dansk och mig. Vi kan skratta åt hur rart (=konstigt) något ord låter eller förklara nyansskillnader mellan samma ord i olika språk åt varann. Ett fint ord jag lärt mig är ‘sannsynlig’ (=sannolik). Man förstår – men på något vis låter det fel 🙂

På fritiden får man vandra i bergen så mycket man orkar, cykla är populärt, simma i Genèvesjön… sedan bekanta sig med matkulturen, åka till andra städer i närheten. Vi besökte t.ex. en chokladfabrik. Så, låter detta inte som den perfekta praktikplatsen? Bara man skriver en ansökan och skickar in den så har man kommit en stor del av vägen till Schweiz. Börja med det. Med kunskaper (oavsett hur/var man skaffat dem) som ~en tredje årets IT-studerande har man goda chanser. Bifogar länkar till olika program man kan söka till, eftersom jag verkligen vill dela denna fina plats och få andra att inse hur mycket kunskap här finns att få! Redan att förstå lite av vad man undersöker i de olika experimenten borde räcka för att fascinera vem som helst!

Nu iväg för att skriva min rapport, lämna tillbaka nycklar, sköta en massa pappersarbete….

Slutligen ett stort TACK till Arcada, alla lärare jag någonsin haft, samt alla andra utan vilka jag inte skulle vara här! Kämpa på med uppgifterna under det kommande skolåret och lycka till!

– Carolina –
—————————

Good morning!

Last day of my summer here, time went by so fast 🙂

What’s happened since the last time… I’ve been busy but should have posted some more!

Here are some pictures from the LHCb and ALICE -experiments that I had the pleasure to visit, two other famous LHC-experiments. In LHCb the research is focused on the decay of particles that contain a bottom or charm quark, and also CP-violation. Look it up 😉 ALICE looks at heavy ion collisions (lead) in order to create the same environment that existed “a moment” after the Big Bang. Links to the experiments are below the post. Research is also done on antimatter, cancer therapy and of course IT- and electronics… lots of things happen here. Also, don’t forget about those who plan, weld, construct and lift all the constructions in the experiments, often new techniques are invented in those areas too. What would you use to lift 10 000 (ten thousand) tonnes for example? It’s in the same league as the weight of about 6500 small cars …or the CMS detector. I find it hard to believe that I haven’t made a calculation error there.. I’m even underestimating CMS… :/

Tomorrow I’m leaving CERN, and I can say that it’s been very rewarding to be here. At the very least I have sofas to sleep on around half of Europe and I hope to see some of my new friends in Finland some day! It’s so much fun to sit and compare different countries and cultures. One of the best things is that Swedish is understood among nordic people. I have to think about words in a new way in the company of Swedes, Norwegians and Danes. It’s always funny how similar words can be, but there are still differences in the nuances between them, which I find interesting 🙂

In our spare time here, it’s possible to hike in the mountains, get a bike and visit places, swim in Lake Geneva… then check out the local cuisine, visit towns nearby. For example, we went to a chocolate factory. So, doesn’t this sound like the perfect place for an internship? Writing the actual application is already halfway to here, at least. Start with that. With knowledge (no matter from where you got it) as an average third year IT-student from Arcada you have good chances. I’ll add some links to programmes you can apply to, because I really want to share this beautiful place with others and make you realize how much you can learn here. Understanding just a tiny fraction of the physics experiments at CERN should make anyone excited!

Now I’m off to finish my report, leave my keys, signing papers ….

Finally, a big THANK YOU to Arcada, all my former teachers, and everybody else without whom I would not be here! Everybody, do your best in your studies during the upcoming semesters and good luck!

– Carolina –

—————————

ALICE: http://aliceinfo.cern.ch/Public/Welcome.html
LHCb: http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/

For future summer students (you, yes you!): http://home.web.cern.ch/students-educators/summer-student-programme