Student Life

IT-praktik (IT-trainee period) #2

June 19, 2013

+2

Nyheter från Genève igen. I skrivande stund är här 28 grader varmt och vädret har varit likadant under de senaste dagarna. De flesta väntar med iver på det utlovade regnet…

Bostaden jag hyr här under sommaren ägs alltså av ett idrottslag. Deras spelare har sommarlov så några av deras lägenheter är lediga. Nu råkade det sig bara så att laget vann Schweiz nationella liga (kvällen innan jag anlände hit) och spelarna firade segern istället för att flytta ut. Men efter en dag på hotell ordnade sig allt. Så var förberedda på att allt inte går som man tänker även om man försöker planera på förhand 😉

För att återgå till praktiken: igår besökte vi CMS (Compact Muon Solenoid), ett av experimenten i LHC (Large Hadron Collider) dvs. den riktigt stora och kända partikelacceleratorn. Allt fanns placerat ca 100m under marken, CMS befinner sig på den franska sidan av gränsen. Bilderna som hör till denna post föreställer en detektor. Enligt vad jag förstod av vår jättefina guide, är detektorn konstruerad i olika lager från mitten utåt, med detektorplattor och isolerande material varvat ovanpå varann. Poängen är att då två partiklar krockar rätt mot varann, så flyger resterna från kollisionen åt sidorna och detektorn kan registrera vad som flög vart. Baserat på detta går det sedan att dra slutsatser om vad som hände i kollisionen. Namnet CMS kommer från att den är så kompakt som man har kunnat konstruera den, myoner är bland de partiklar man undersöker och Solenoid kommer från den kraftiga solenoiden (magneten) som är en del av detektorn. Rundturen var väldigt intressant!

Mer bilder, mer kablar och bättre info kan ni hitta här: http://cms.web.cern.ch/

cms1cms3

____________________________________________________
News from Geneva again. Right now it’s 28 C warm and the weather has been like this for a few days. Most people are waiting for the rain the forecast has promised..

The apartment I rent is owned by a sports team. The players are on summer vacation so some apartments are free. But, this team happened to win the Swiss national league (the night before I arrived) and they were celebrating instead of moving out. But after spending a night at at a hotel I finally got the apartment. So be prepared for unexpected things even if you think you have it all planned 😉

Back to the life as trainee: yesterday we went to visit CMS (Compact Muon Solenoid), one of the LHC (Large Hadron Collider) experiments. All this is placed about 100m under the earth surface, CMS is past the french border. The pictures that belongs to this post is from the detector. From what I understood of what was told by our brilliant guide, the detector is constructed in different layers, from the middle and outwards, with detector surfaces and isolating material layered on top of each other. The point is, that when two particles collide, the “leftovers” from the collision is thrown to the sides, and the detector can register what object went in which direction. Based on this, one can draw conclusions about what happened as the particles collided. The name CMS comes from that it is constructed as compactly as possible, muons are among the particles that are studied and a big solenoid is part of the detector. I have to say, this was a very nice visit!

More pictures, more cables and better info is available here: http://cms.web.cern.ch/

cms2

– Carolina –