Student Life

IT-praktik (IT-trainee period) #1

June 11, 2013

+5

English version below.

Hej!

Mitt namn är Carolina och jag kommer från Arcadas IT-program. Här kommer i fortsättningen berättelser från min pågående arbetspraktik i Schweiz att hittas. Denna post är en kort introduktion till vad jag kommer att skriva om. Bara jag får tag på en bättre kamera än telefonens kan jag uppfylla kravet på “pics or it didn’t happen”!

Förr eller senare kommer arbetspraktiken emot oss alla studeranden. Är det möjligt att få ett jobb här hemma? Vågar man åka utomlands? Vad kan jag egentligen göra med det jag lärt mig? Frågor som dessa börjar dyka upp då studierna fortskrider. Kanske någon till kan inspireras att åka utomlands för att studera eller på praktik, det är väl det jag hoppas på 🙂

Vad är det då jag gör under min praktikperiod? Denna sommar kommer jag att knacka kod på ett tangentbord som ligger i mitt kontor nära Genève, närmare bestämt i CERN (European Organization for Nuclear Research). Just det – platsen där man bl.a. krossar partiklar i små bitar. För mig är det en plats fylld med både kunskap och förundran. Man kan dagligen träffa människor av allehanda nationaliteter och slag – en av de bästa fördelarna med att få jobba här!

Vänta på nästa inlägg, så berättar jag antagligen något om min flytt – man måste vara beredd på vad som helst, lärde jag mig! Ännu som en varning till eventuella läsare – jag är väldigt förtjust i mitt jobb och det kommer kanske att märkas under sommaren 😉

Väcker någonting några frågor så besvarar jag dem gärna!

——————————————————————————

Dear readers!

My name is Carolina and I’m from the Information Technology programme at Arcada. What follows, is a short introduction and something about the upcoming contents of this blog.

Now then, as our studies here at Arcada progress, the mandatory trainee period that each student absolves approaches. Some questions will inadvertently pop in to one’s mind: Will it be easy to get a job here in Finland? How much courage will it take to work abroad in an unknown place? What can I do with what I have learned? Maybe the posts I’m going to write will inspire somebody to study or work abroad, I guess that’s what I’m hoping for 🙂

What is it then that I do during my trainee period? This summer I will be tapping code on a keyboard that’s located at my office near Geneva, more exactly at CERN (European Organization for Nuclear Research). Yes, the place where particles and matter are smashed into pieces and studied. I’ve also learned that it’s the place where ducks say ‘quark’. To me, it’s a place filled with both knowledge and wonder, filled with people of all kinds of nationalities, with unlimited curiosity about the world surrounding us. Those are the best parts about being a summer student here!

Stay tuned for the next entry, I’ll probably write something about moving in and getting around in Geneva! Something quite unexpected happened as I was about to move in… And just as a warning – I’m *very* fond of my job, you might notice this throughout the summer 😉

If this gave rise to any questions, I’d love to answer them!