Education, Student Life
  • Ett exempel på (medveten) ordlös kommunikation.

Ordlös kommunikation

October 29, 2013

Studeranden på utbildningen idrott och hälsopromotion går en kurs i kommunikation och hälsokommunikation. Kursen handlar om kommunikation på olika nivåer; individ, grupp och samhällsnivå. Under kursen bloggar studeranden om innehållet.

Hej!

En av de saker som vi blivande idrottsinstruktörer behandlade under kommunikationskursen var s.k. ordlös kommunikation. Ordlös kommunikation handlar om kroppsspråk och till viss del röstläge.

Ordlös kommunikation berättar i de flesta fall mycket mera än orden som kommer ut ur ens mun. Därför kan det vara bra att bli uppmärksam på hur man beter sig vid olika situationer och hur det möjligen kan uppfattas. Speciellt viktigt kan det vara under en arbetsintervju då man ofta är lite nervös och arbetsgivaren analyserar en kritiskt. Var har man händerna? Pillar man nervöst på någonting eller ligger de avslappnat i famnen? Tar man ögonkontakt eller flackar man hela tiden med blicken?

När man tolkar ordlös kommunikation finns inga svar som är rätt eller fel. Man måste helt enkelt vara öppen, ödmjuk och nyfiken och pröva sig fram. Ofta vet analyseringsobjekten inte själva om hur väl den ordlösa kommunikationen kan synas utifrån. Kroppsspråket kan alltså vara antingen medvetet eller omedvetet.

En viktig sak att komma ihåg är att tystnad också är kommunikation och kan användas t.ex. för att få motparten att berätta mer eller för att ge sig själv mer betänketid. På den förra lektionen fick vi också se en video, som handlade om gruppdynamik och om hur en grupp kan splittras p.g.a. människors olikheter. Karaktärerna i videon föreställde olika typer av människor, som vi sedan analyserade i gruppen. Vi kom fram till att personligheterna som visades i videon är mycket vanliga i det riktiga livet.

I slutet av lektionen gjorde vi också en liten rollspelsövning, som gick ut på att en person skulle försöka övertala en negativt och en positivt inriktad person till valfritt förslag. En del reagerade genom att fortsätta diskutera med den positivt inriktade personen, medan en del försökte övertala den som spelade negativt inriktad att också gå med på förslaget.

Tack för läsningen!
Josefine & Mattias

Dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett exempel på (medveten) ordlös kommunikation.
Bild hämtad från www.morguefile.com/archive