Events, Student Life

II United – alumnträffen av och för idrottsinstruktörer

September 12, 2016

Kira Lindqvist, sista årets idrottsinstruktörsstuderande och arbetsmyra. Bloggar i samband med en fördjupad praktik som projektansvarig för idrottsinstruktörernas alumnträff hösten 2016.

Jag är på slutrakan av mina studier, bara en termin kvar. Ändå känns det som att ju närmare examensceremonin jag kommer, desto starkare blir insikten om att det här faktiskt bara är början.

Tre studieår flög förbi så fort att jag knappt hann märka allt jag lärde mig på vägen. Det är först nu i efterhand som pusselbitarna börjar falla på sin plats. Fast det är ju så det fungerar – ofta måste kunskap bearbetas och sättas i användning i praktiken förrän den faktiskt sitter. Alla grundkurser och innantillläsandet från första året får sin mening först då man åker på praktik, och många av begreppen som lärarna tjatar på om öppnar sig först då de blir aktuella för en själv.

Ett av begreppen som jag fått upp ögonen för på sistone är livslångt lärande.

Under min grundskole- och gymnasietid var jag alltid den där irriterande naturbegåvningen – hon som knappt pluggade alls, men klarade sig utmärkt på proven ändå. Med ett medfött matematikhuvud, fotografiskt minne och skrivintresse hade jag ett klart försprång. När jag började på Arcada förändrades dock saker. Det räckte inte längre att jag tog mig till lektionerna och läste given litteratur för att sedan spy ut det igen på provpappret, utan jag måste verkligen förstå hur saker och ting hänger ihop. Varför? Jo, för att målsättningen var inte längre att få höga vitsord, utan att bli en så kunnig och professionell idrottsinstruktör som möjligt. En idrottsinstruktör som följer med branschens utveckling och ständigt uppdaterar sin kompetens. En idrottsinstruktör som förstår vikten av samarbete och tar vara på tillfällen för networking.

Lärandet har inget fixerat slutdatum, och det är heller inte bundet till en plats eller situation. Utanför klassrummet väntar tusen möjligheter att sätta det man lärt sig på prov. Då man som blivande idrottsinstruktör drar till gymmet med kompisarna efter skolan, är man egentligen på ett, kanske omedvetet, studiebesök. Gränsen mellan skoltid och fritid blir flytande då man studerar något man verkligen är intresserad av, speciellt då det finns en hel hög med likasinnade medstuderande att umgås med och lära sig av – alla med sina egna erfarenheter och kompetensområden. Vi som studerar hälsa och hälsopromotion har ju dessutom oavbruten tillgång till ett personligt, mänskligt experiment – oss själva. Mängden man kan lära sig om träning, vila, kost, sjukdom och hälsa endast genom att iaktta sin egen kropp och dess funktioner och reaktioner är häpnadsväckande.

Budskapet jag ville få fram med det här inlägget är att ingen av oss är eller blir färdig. Vare sig du är studerande, alumn eller lärare, har du alltid nytt att lära dig – inte minst från andra studerande, alumner och lärare. Alumnträffen II United är planerad uttryckligen för detta ändamål: att samla ihop experter och blivande experter inom idrott och hälsa för tankeutbyte, nya insikter och inspiration, i en avslappnad och rolig stämning. En fredag blir nog inte bättre än så.

Tilläggsinformation och anmälningsinstruktioner för evenemanget: https://www.arcada.fi/sv/event/ii-united-alumntraff

Facebook-sida för kvällsprogrammet: https://www.facebook.com/events/1830675903847839/permalink/1832194690362627/