Education, Research

Vårdpersonalens arbetshälsa är en ledarskapsfråga

October 30, 2017

Vårdyrket är ett krävande jobb, vilket beror på att det hela tiden sker stora förändringar i vårdorganisationen och politiken, arbetsmängden ökar, det är ett fysiskt arbete och patienterna blir mer klarsynt gällande sin vård (Bawafaa m.fl. 2015).  Det finns ett stort behov av att få fler vårdare till detta krävande arbete och arbetsplatser behöver utveckla nya sätt att få vårdare att trivas på sitt jobb, speciellt gällande de nyexaminerade (Fallatah & Laschinger 2016).

Känslan av arbetstillfredsställelse är en positiv känsla man har för sitt jobb, detta påverkar starkt kvaliteten på vårdarens arbete. Bra ledarskap inom vården ökar tillfredsställelsen för vårdarna i sitt arbete. (Bawafaa m.fl. 2015)

Bra ledarskap är att personalen får stöd, erkännande och uppskattning för det gjorda jobbet och det påverkar arbetsglädjen (Bawafaa m.fl. 2015). Några faktorer som påverkar positivt tillfredställelsen är strukturerad empowerment (maktgivande) och resonant ledarskap (Bawafaa m.fl. 2015), tillförlitligt ledarskap och stödande professionell praxis (Fallatah & Laschinger 2016).

Resonant ledarskap är att man använder ett positivt relationellt ledarskapssätt där emotionell intelligens används för att motivera arbetare att använda sin fulla potential i alla situationer, dvs använder empowerment för att öka personalens arbetsglädje. En bra relationell ledare stöder grupparbete genom att ge handledning, riktning, stöd och feedback. (Bawafaa m.fl. 2015)

Tillförlitligt ledarskap innebär att ledarskapssättet är tydligt och etiskt. Ledaren är öppen att dela information då beslut behöver göras och är färdig att ta emot idéer (Fallatah & Laschinger 2016), de är inte rädda att visa sina egna värden, motiv, mål och känslor för att personalen skall kunna uppskatta ledarens beteende (Černe m.fl. 2014). De bildar en positiv arbetsmiljö med att använda självkännedom, balanserande bearbetning, relationell klarhet och internaliserande moraliskt perspektiv (Fallatah & Laschinger 2016). För att vårdarna skall kunna utveckla sitt jobb utvecklar en autentisk ledare en atmosfär där de känner sig accepterade, upprätthållna och de vågar pröva på nya sätt utan att vara rädda att misslyckas (Černe m.fl. 2014).

Stödande professionell praxis är där organisationen och ledaren ger bra tillgångar till resurser inom organisationen för vårdaren att utföra sitt yrke. Dessa är tillgång till självständighet, kontroll över omgivningen och samarbete med läkaren. Detta är viktigt speciellt för nyutbildad vårdpersonal för att öka deras arbetstillfredsställelse. Dessutom behöver nyexaminerade vårdare stöd och vägledning av ledaren för att få styrkan och självsäkerheten för att utföra vård med god kvalitet. (Fallatah & Laschinger 2016).

 

Bawafaa, E., Wong, C.A., Laschinger, H. 2015. The influence of resonant leadership on the structural empowerment and job satisfaction of registered nurses. Journal of Research in nursing, vol 20, sid. 610-622. Tillgänglig Sage pub. Hämtad 20.10.2017

Černe, M., Dimovski, V., Marič, M., Penger, S.,  Škerlavaj, M. 2014. Congruence of leader self-perceptions and follower perceptions of authentic leadership: Understanding what authentic leadership is and how it enhances employees’ job satisfaction. Australian journal of Management, vol 39, sid. 453-471. Tillgänglig: Sage pub. Hämtad 24.19.2017

Fallatah, F. & Laschinger, H.K.S. 2016. The influence of authentic leadership and supportive professional practice environments on new graduate nurses’ job satisfaction. Journal of Research in Nursing, vol 21, sid. 125-136. Tillgänglig Sage pub. Hämtad 20.10.2017

Texten är skriven av Jessica Forss och bilden är tagen av Peter H.