Education, Events, Student Life

Startskottet avfyrat för aktivitetsbaserat arbete

December 12, 2018

Den 27.11.2018 besökte 17 personer från Arcada Senaatti, https://www.senaatti.fi/en/ fastigheten. Detta är statens arbets- och inlärningsmiljö som följer den aktivitetsbaserade principen. Vi erbjöds en rundvandring i fastigheten tillsammans med Reetta Ripatti-Jokela. Hon berättade om deras projekt och om deras utveckling till en ny och stödjande arbetsmiljö. Miljön var inspirerande och under vår rundvandring kunde vi se flera olika sätta att arbeta vid de olika utrymmena. Dessa var designade för att förändra beteenden och för att erbjuda möjlighet till spontana möten över silogränserna. Vår värd för dagen påpekade flera gånger att dylika förändringsprocesser handlar mindre om möbler och mer om kultur. Det här blir ett nytt sätt att tänka kring vårt arbete, bland annat reflekterade vi kring huruvida vi alla på förhand planlägger vilken typ av aktivitet/uppgift vi skall utföra under en arbetsdag. För en del av oss på Arcada så arbetar vi redan på detta sätt dagligen, t.ex. kräver vissa möten/föreläsningar en viss typ av miljö.

 

Efter besöket samlades vi i Oasen på Arcada för att fundera på vad en dylik miljö kunde vara hos oss, samt varför en aktivitetsbaserad miljö kunde gynna oss på Arcada.

  • vi vill kommunicera mer
  • vi vill ha en experiment-miljö
  • en miljö som tillåter variation
  • ny generation, ny kunskapssyn
  • vi vill hjälpa våra studenter för framtiden (och framtida arbetsplatser)
  • vi vill röra på oss mer
  • vi vill trivas på arbete
  • vi vill ha bra akustik, lugna platser, platser för grupparbeten, dvs möjlighet att kunna variera och välja olika platser att arbeta på
  • mer tillgängliga
  • papperslöst

Vi kan väl avsluta med att säga att det vi såg var en möjlighet för den fysiska miljön att stöda och skapa ett  engagemang för ett kollaborativt lärande med framtidsfokus. I besöket deltog såväl studenter som personal vid Arcada.