Education, Projects, Research

Servicedesign för e-hälsofrämjande arbete

October 13, 2017

+1

Det hälsofrämjande arbetet på Arcada har under hösten 2017 fokuserat på tjänstedesign (service-design) av eHälsotjänster. På innovativa sätt har studentgrupper vid institutionen för hälsa och välfärd själva skapat och designat olika förslag på digitala hälsofrämjande serviceformer.

En definition av vad servicedesign är lyder:
Service design is the activity of planning and organizing people, infrastructure, communication and material components of a service in order to improve its quality and the interaction between service provider and customers. (Stickdorn, M. & Schneider, J. 2011)

Det betyder att om man tidigare betonade egenskaper hos tjänsterna i förhållande till varor så betonar man idag kundens (läs även klientens, brukarens, patientens) upplevelser. Det är kunden som bildar grund för uppfattningen om kvalitet och värde på tjänsten. Läs gärna mer här

För personal inom social- och hälsovården samt för idrottsinstruktörer betyder digitaliseringen stora förändringar. Digitaliseringen berör all verksamhet och ställer helt nya krav på studenters kompetenser för framtidens yrken. Samtidigt handlar all utveckling om att sätta slutanvändaren i fokus för att kvalitetssäkra arbetet.

Som examination för kursen ”ledarskap och tjänstedesign” Skapade studenterna skisser och utkast om hur digitaliseringen kunde användas för att främja ungas hälsa. Innovationerna presenterade av studentgrupperna var välgjorda och visade prov på gott samarbete, digitala färdigheter och ett sant intresse för att aktivt delta i utvecklingen av framtidens digitala hälsofrämjande arbete.

Som examinator för kursen fungerade Maria Forss övriga föreläsare i kursen var Mervi Hernberg och Topi Taskinen. Läs gärna mer om själva kursen här.

Källa:

Stickdorn, M. & Schneider, J. (2011). This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases. BIS Publisher.