Education

Konflikter på arbetsplatsen behöver alltid lösas

September 18, 2017

Det är helt normalt att det uppstår konflikter på en arbetsplats där det finns olika typer av människor med olika styrkor och svagheter. Det tyder på att arbetstagarna engagerar sig i arbetet. I grunden är människan en social varelse med grundläggande behov av tillhörighet och samvaro till andra. Med gemenskap menas det att det finns en grupp med människor som tillbringar mycket tid tillsammans. En sådan grupp delar vissa värderingar och normer som reglerar deras umgänge och hur de förhåller sig till varandra. Att ingå i en gemenskap innebär att både ge och ta. Man tar emot stöd, omsorg, kritik och råd och det man ger är ansvar för de andra, ställer upp då det behövs, ge stöd och respons (Tjersland et al. 2011 s.207).

Konflikter kan uppstå både mellan individer och inom grupper. Att en konflikt har uppstått har det med stor sannolikhet skett ett missförstånd. Missförstånd handlar om känslor och bottnar sig oftast på att någon känner sig kränkt eller hotad. Uppstår det ofta missförstånd i arbetsteamet kan det bero på dåligt ledarskap eller på en otydlig företagspolicy, så här skriver de på Arbetsmiljöupplysningen.

Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten på arbetsplatsen. Att vara chef är en formell position och funktion i organisationen. Men det räcker inte att bara vara formell, för att nå resultat skall en chef vara en god ledare. Ledarskapet är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef, och en kompetens som kan, och bör, tränas och utvecklas.

Det finns inget färdigt facit för ett bra ledarskap. Vilken ledarstil som är mest framgångsrik beror på vem du själv är och dina förmågor, vilken verksamhet du driver. Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. En skicklig ledare har förmåga att hantera det spänningsfältet. En skicklig ledare har också förmåga att anpassa ledarskapet efter situationen. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav. Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en balans mellan resultat och relationer och förutsätter en tydlig vision av vad som ska uppnås, en chef skall vilja att åstadkomma resultat och ha mod att ställa krav men framför allt ha en förmåga att kommunicera och att kunna skapa relationer till dina medarbetare.

Texten är skriven av Cassandra Sarström som studerar på det sociala området. Bilden är tagen av Steve Buissinne.